staten

Gratis är gott

Socialdemokraten Karin Wanngård skriver idag på SvD Brännpunkt att de nyligen införda avgifterna för utländska (utom-europeiska) studenter vid svenska lärosäten betytt en minskning på ”mellan 75 och 90 procent”. Det

Gratis är gott Läs mer »

Statsdyrkan är ett opium för folket

Oavsett vad man anser om traditionell religion är det rimligt att hålla med om att vår tids stora världsreligion, statsdyrkan, innehåller alla kännetecken på en regelrätt religion. Givetvis med sina egna särskilda egenheter. Vanliga religioner innefattar övernaturliga gudaväsen vilket gör att deras påståenden formellt sett inte kan verifieras eller falsifieras. Just falsifierbarhet brukar anses utgöra skiljelinjen mellan religion och vetenskap. Statsdyrkarna å sin sida tenderar att förneka övernaturliga gudar och har istället som sin gud upphöjt en konstruktion byggd av människohänder: staten.

Statsdyrkan är ett opium för folket Läs mer »

Staten — en tankevurpa

Historien har bevisat gång på gång att så snart en människa har fått någon liten form av makt eller inflytande över andra individer börjar hon missbruka denna ställning. Det är lika tydligt i föreningsliv, arbetslivet, definitivt i offentlig sektor och absolut i det politiska etablissemanget. Detta missbruk yttrar sig bland annat i detaljstyrning i uppdrag som delegerats, kränkande särbehandling, brist på empati, hysterisk tillit till lagtext tolkad till medborgarnas nackdel, girighet, ovilja att lyssna på kritik och agera efter den osv. Dessvärre är detta förtryck även en del av det politiska hyckleriet som kallas demokrati.

Staten — en tankevurpa Läs mer »