Visa mig ett samhälle utan stat

De vill att du ska visa dem ett verkligt samhälle utan stat.

Du försäkrar dig om att de inser att bara för att du motsätter dig att staten tillhandahåller försvar betyder det inte att du motsätter dig att andra organisationer tillhandahåller det. Det löjliga i att hävda något annat kan tydliggöras för dina motståndare genom att påpeka att de är emot att staten tillhandahåller mat, men ingen anklagar dem för att vara motståndare till att mat tillhandahålls av andra organisationer.

De svarar att försvar är helt annorlunda än mat; trots allt tillhandahålls mat för närvarande inte av staten, så det finns ett verkligt exempel på detta, och det är ändå så att det bara är tack vare att staten existerar som mat kan tillhandahållas till att börja med.

Du påpekar sedan att varje område som staten nu styr, vid någon tidpunkt i det förlutna, har tillhandahållits av marknaden.

Du ger dem sedan exempel. Bra sådana. Och du presenterar dem charmigt.

De är inte övertygade, och deras verkliga fråga, som de nu klargör för dig, är om försvar och rättsväsende någonsin har tillhandahållits utan staten.

Du pekar då ut, låt säga, Island och Somalia .

De säger att Island var för länge sedan och att Somalia inte direkt är någon utopi. Och oavsett vad talar de inte om Island eller Somalia, utan om västvärlden idag.

Du påpekar att varje enskild frivillig transaktion är ett bevis på att fredligt samförstånd fungerar.

De säger att de vill ha ett storskaligt exempel?

Du säger att det går alldeles utmärkt att extrapolera från mindre till större exempel, eftersom stora samhällen består av samma människor som mindre samhällen.

De säger att det var ett bra försök, och insisterar på ett storskaligt exempel.

Du tar då upp köpcentrum, som tillhandahåller sin egen säkerhet och vägar.

De påpekar att det inte är så stora, och det finns fortfarande en stat som övervakar dem.

Du säger att det inte finns någon stat som övervakar folk i staten, varför staten själv är i ett tillstånd av anarki.

De påpekar att det finns en internationell statlig organisation som övervakar dem.

Du påpekar att ingen regerar denna organisation, så denna internationella stat befinner sig i ett tillstånd av anarki.

De säger att du bara leker med ord.

Du säger att så inte är fallet.

De säger att det visst är fallet.

De upprepar kravet på ett exempel där det i västvärlden, i dag, fungerar utan stat.

Då du ser tillbaka på hur argumentet har utvecklat sig, inser du att en annan strategi är lämplig.

Du beundrar deras strategi. Du använder deras strategi mot dem. Du ångrar att du inte gjorde detta till att börja med, men du trodde att de var genuint intresserade, eller av en tillräckligt hög intellektuell nivå, för att förstå kraften i dina exempel.

Du frågar om de motsätter sig stöld och mord, och kräver att de visar ett modernt, storskaligt, och västerländskt samhälle där det inte finns stöld och mord. Sen frågar du: eftersom de inte kan ge dig ett enda exempel, är det då inte opraktiskt att de förespråkar en värld utan stöld och mord, då inget samhälle någonsin existerat utan dem?

Detta kommer att vinna argumentet. De kan omöjligen slingra sig ur detta. Vi har funnit den heliga Graalen. Revolutionen är nära.

Så vi ser att det vanliga kravet på att visa ett samhälle utan stat egentligen inte är ett krav på historiska exempel, utan ett indirekt sätt att säga att de motsätter sig det du säger eftersom de inte tror att det kommer att inträffa.

Moralen är att när någon ställer denna fråga behöver vi inte ta upp historisk kunskap i argumentet. Faktum är att det oftast är bättre om vi inte gör det.

Nackdelen med att föra in historia i argumentet är: det tenderar att innebära en referenslista som människor alltid kan säga att de inte har tid att läsa; och om de har tid att läsa, innebär det oftast bara tillräckligt med tid till att vara petig och hitta ett påstått motexempel, vilket bara ökar argumentets längd utan att föra det närmare en avslutning.

För att sammanfatta: nästa gång någon ber dig om ett exempel på ett statslöst samhälle i den moderna västvärlden, pröva att svara dem: ”Du är opraktisk när du motsätter dig stöld och mord och inte kan visa mig ett enda modernt västerländskt samhälle där stöld och mord är frånvarande. Så varför är det okej för dig att hävda att stöld och mord är fel, men inte för mig att behålla mina opraktiska åsikter?”

Noter:
Denna artikel inspirerades av Stephan Kinsellas skrivningar här och här.

Kommentera på bloggen