pengar

003: Pengar

Vari vi spekulerar kring moderna betalningsmedel som BitCoin, LiteCoin, FeatherCoin, MegaCoin, InfiniteCoin. Samt drar lärdomar av gamla betalningsmedel, diskuterar Sveriges första mynt penningen, rikets första finanskris år 1350 under konung

003: Pengar Läs mer »

Kan Bitcoins bli pengar?

Mina personliga funderingar kring Bitcoin kretsar just kring de hinder som måste passeras för att få tillräckligt stor spridning för att Bitcoin rimligen ska kunna kallas allmänt accepterat bytesmedel, det vill säga pengar. Ingen skulle bli gladare än jag om det verkligen blev en framgång. Fantastiska möjligheter skulle öppna sig. Intuitivt känns det dock som att det kan bli svårt för Bitcoins att nå allmän spridning.

Kan Bitcoins bli pengar? Läs mer »

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler – Kap 1.1

Enligt Shorter Oxford English Dictionary är ett lån “ett utlånat föremål; särskilt en summa pengar som utlånats för en tid, att återlämnas i pengar eller i pengars värde, och vanligtvis med ränta” (1). Traditionellt sett har det funnits två typer av lån: lån för användning, där endast användningen av det utlånade föremålet överlåts och låntagaren är bunden att återlämna föremålet så fort det har använts; och lån för konsumtion, där ägandet av det utlånade föremålet överlåts.

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler – Kap 1.1 Läs mer »