Bitcoin

Kan Bitcoins bli pengar?

Mina personliga funderingar kring Bitcoin kretsar just kring de hinder som måste passeras för att få tillräckligt stor spridning för att Bitcoin rimligen ska kunna kallas allmänt accepterat bytesmedel, det vill säga pengar. Ingen skulle bli gladare än jag om det verkligen blev en framgång. Fantastiska möjligheter skulle öppna sig. Intuitivt känns det dock som att det kan bli svårt för Bitcoins att nå allmän spridning.

Kan Bitcoins bli pengar? Läs mer »