minarkism

Replik om den ondskefulla minarkismen

Minarkister är per definition beroende av att staten tillhandahåller monopoliserade tjänster baserade på våld, men inte ens minarkister håller med varandra om exakt vilka befogenheter deras stat bör beviljas. Hur kan då denna stat inte anses vara förtryckande? Hur är något samhälle som baseras på en (minimalistisk) stat fritt när till och med minarkisterna själva inte kan komma överens om vilka funktioner och tjänster som är statens och vilka rättigheter de personer som lever under dess välde ska ha?

Replik om den ondskefulla minarkismen Läs mer »

Varför minarkister är fienden

Men det finns ett problem med att gå samman med minarkister; det finns en grundläggande skillnad som gör en minarkist-anarkistisk förening fullständigt omöjlig. Denna skillnad är principen om våld och makt – den statliga principen. Det är vår innersta övertygelse som anarkister att våld och makt är fel; att all ofrivillig underkastelse alltid är att jämföras med världens undergång. Vi har en sann passion för rättvisa medan minarkister inte har det.

Varför minarkister är fienden Läs mer »