Rätten att bli lämnad i fred

Det borde vara världens mest naturliga sak att om jag inte vill ha statens tjänster ska jag inte med våld tvingas betala för dem. Men historien visar att när någon dristar sig till att bryta sig loss från en stat går denna till anfall för att “bevara landet”.

Rätten att bli lämnad i fred Läs mer »