Vetenskaplig anarki, Google och SwebbTv

Filosofen och vetenskapsteoretikern  Paul Feyerabend grundade vad som blivit mer känt som vetenskaplig anarki, eller epistemologisk (kunskapsteoretisk) anarki. Bakgrunden till denna filosofi är i ett avseende något självklart. Alla vetenskapliga fält […]

Vetenskaplig anarki, Google och SwebbTv Läs mer »