”The witch is dead”? Margaret Thatcher (1925-2013)

Den 8 april i år dog Margaret Thatcher, tidigare premiärminister i Storbritannien. Detta har föranlett en väldig debatt och en närapå oändlig ström av kommentarer innehållandes nästan uteslutande känslomässiga uttryck. […]

”The witch is dead”? Margaret Thatcher (1925-2013) Läs mer »