Om det konstruktiva med negativt tänkande

Att allena tänka positivt kan vara en flykt från kreativt ansvarstagande och konfrontation med sin egen och andras skuggsidor. Självkännedom måste nämligen också involvera konsten att kunna se saker ur […]

Om det konstruktiva med negativt tänkande Läs mer »