Om det konstruktiva med negativt tänkande

Att allena tänka positivt kan vara en flykt från kreativt ansvarstagande och konfrontation med sin egen och andras skuggsidor. Självkännedom måste nämligen också involvera konsten att kunna se saker ur deras negativa aspekt och att undvika en övertro på statens och politikens möjligheter. Det handlar inte heller om att enbart svartmåla verkligheten, utan snarare att uppnå en balans i en tidsera som avskyr misstro mot allt som inte bekänner sig till en progressiv kultur- och samhällssyn och som gärna dras till infantiliserade debatter där svåra frågor och problembeskrivningar sållas bort från dagordningen. Detta gäller inte minst kritik av det som den progressiva vänstern vill tro på och det finns många ”heliga kor” som inte får ifrågasättas i vår tid.

Det handlar till viss del om att ”träna blicken” för de aspekter av verkligheten som orsakar onödigt lidande, tvång och ofrihet. Målet med att kunna tänka negativt och att ha med det negativa i sin förståelsehorisont är emellertid att kunna uppnå mer positiva och verklighetsnära resultat och mål.

Några exempel:

1.) Majoriteten av alla moraliska idéer och filosofier leder till ökat mänskligt lidande. Det gäller exempelvis alla ”moraliska” idéer som rättfärdigar statliga ingrepp i människors liv. Att inte inse att dessa grundas på tvång och inkräktar på individers integritet och frihet är synnerligen naivt.


2.) 100% av alla stater har grundats på mord, stöld och våld, vilket de sedan brukar göra straffbart för alla andra utom statens företrädare.

3.) Allt människan äger och älskar får hon ge upp vid dödsögonblicket.


4.) Döden är det du kan vara mest säker på om framtiden.


5.) Mängden levnadsår säger ingenting om kvalitén på ditt liv och dina livsmål.

6.) Egendom är en vanlig orsak till oro för förlust och distraktion och samtidigt den enda grunden för frihet och ett civiliserat samhälle.

7.) Det tycks som om Europa bestämde sig för att offra majoriteten av sina unga män vid första världskriget. Det finns anledning att tro att Kontinenten ännu inte repat sig efter detta.


8.) Alla massmord som kommunistiska stater genomfört för deras samhällsvision har varit onödiga. Utopin uppnåddes aldrig.


9.) Politiska ideologier är oftast en flykt från intellektuell frihet.

10.) Den senmoderna människans tro på statens möjligheter grundas på en misstro på hennes egen och andras frihet.


11.) Det finns en risk att människan får det för bra med kapitalism. Hon tycks ju föredra ofrihet och växer som person genom svårigheter och fattigdom.


12.) Det som brukar kallas humanism har lett till stora inhumana konsekvenser.

13.) Det finns ingen rationell eller empirisk grund att tro på människans godhet. Se på1900-talet.

14. En röst i ett politiskt val har faktiskt ingen reell betydelse.

15.) Demokratin har aldrig varit till för folket så mycket som att legitimera statens makt över folket.


16.) Om du betalar 50% i skatt så innebär detta att halva ditt arbetsliv går bort i ren tid.


17.) Människan sover en tredjedel av sina levnadsår. Att dö som 45-åring är således mycket gammalt.

Målet med denna slags ”negativitet” är nu att bistå till att bättre tillvarata tiden med rationella mål och prioriteringar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *