Statsdyrkan är ett opium för folket

Oavsett vad man anser om traditionell religion är det rimligt att hålla med om att vår tids stora världsreligion, statsdyrkan, innehåller alla kännetecken på en regelrätt religion. Givetvis med sina egna särskilda egenheter. Vanliga religioner innefattar övernaturliga gudaväsen vilket gör att deras påståenden formellt sett inte kan verifieras eller falsifieras. Just falsifierbarhet brukar anses utgöra skiljelinjen mellan religion och vetenskap. Statsdyrkarna å sin sida tenderar att förneka övernaturliga gudar och har istället som sin gud upphöjt en konstruktion byggd av människohänder: staten.

Statsdyrkan är ett opium för folket Läs mer »