recension

Recension av James Rickards Currency Wars

Currency Wars är helt rätt i tiden och har hittills varit en storsäljare. Det här är boken som ni för stunden måste lägga ned alla andra böcker för att läsa. Det är inget verk i klass med Mises eller Rothbard, men ämnet är högaktuellt och boken fyller ett tomrum när det gäller litteratur som kan användas och riktas direkt mot beslutsfattare, fixare och andra nyttiga byråkratiska idioter, som vanligtvis skyr allting som skulle kunna vara en del av den österrikiska skolan. Tydligen säljer boken mycket bra i Asien, vilket i sig är mycket anmärkningsvärt.

Recension av James Rickards Currency Wars Läs mer »

Recension The Market of Liberty

Vidare beskrivs slaveri som ett tillstånd där någon inte har rätt att utöva sitt självägandeskap utan styrs av någon annan. Att förespråka staten är att förespråka slaveri. När man förespråkar en begränsad stat hamnar man i den konstiga situationen att man förespråkar en form av begränsat slaveri.

Recension The Market of Liberty Läs mer »

Recension av ”Radicals for Capitalism”

Det vore emellertid orättvist att hävda att Dohertys framställning är idélös eller huvudsakligen biografisk. De libertarianska idéerna är ständigt implicerade och nästan sipprar fram mellan raderna i denna ofta personliga skildring. Även om författaren inte explicit kungör de centrala idéerna, eller uttömmande beskriver filosofin, kommer läsaren ändå sannolikt att känna sig väl införstådd med det libertarianska tänkesättet när denne närmar sig bokens slut.

Recension av ”Radicals for Capitalism” Läs mer »