Nihilismen i den politiska senmoderniteten / Tema: Politisk existentialism…

Vi är spöken efter ett krig som vi inte har utkämpat själva…Då vi öppnar våra ögon mot en värld som förlorat sin glans, är vi mer än något annat barn […]

Nihilismen i den politiska senmoderniteten / Tema: Politisk existentialism… Läs mer »