lyckoforskning

Varför lyckoforskning är nonsens

Det yttersta målet för mänskligt agerande är alltid att tillfredsställa den agerande människans begär. Det finns inget mått på större eller mindre tillfredsställelse annat än enskilda värderingar, som är olika för olika människor och för samma människor vid olika tillfällen. Vad som gör att en människa känner sig otillfredsställd och mindre otillfredsställd fastställs av honom själv med hjälp av den måttstock som utgör hans vilja och omdöme, från hans personliga och subjektiva värderingar.

Varför lyckoforskning är nonsens Läs mer »