Human Action

Matematisk och ekonomisk logik

Den matematiska metoden måste förkastas, inte enbart på grund av dess ofruktsamhet. Den är en rakt igenom felaktig metod som startar från felaktiga antaganden och som leder till felaktiga slutsatser. Dess syllogismer är inte bara sterila; de avleder från studiet av verkliga problem och förvränger relationerna mellan de olika fenomenen.

Matematisk och ekonomisk logik Läs mer »

Kapitalism

[Följande artikel är ett utdrag ur Human Action, kapitel XV. The Market] Alla civilisationer fram till idag har baserats på privat ägande av produktionsmedlen. I det förflutna har civilisation och

Kapitalism Läs mer »