elit

Naturliga eliter, intellektuella, och staten

Som grundläggande ekonomisk teori kunde förutsäga blev saker och ting värre, i och med övergången ifrån monarkisk till demokratisk en-man-en-röst styre och ersättningen av kungen för folket. Priset på rättvisa steg astronomiskt medan kvaliteten på lagen konstant försämrades. För vad den här övergången i slutändan innebar var att ett system med privatägt styre – ett privat monopol – ersattes av ett offentligägt styre – ett offentligägt monopol.

Naturliga eliter, intellektuella, och staten Läs mer »