Nationer, mångfald och migration

Sverige har varit ett av de länder i Europa som tagit emot flest invandrare per år i förhållande till vår folkmängd. Från krigsslutet 1945 har omkring 80 000 personer kommit […]

Nationer, mångfald och migration Läs mer »