”Den fria, oreglerade bostadsmarknaden”

Jag såg på SVTs Agenda härom dagen. Delar av programmet handlade om att det inte finns tillräckligt med bostäder i Sveriges storstadsregioner. Problemet har blivit så stort att bostadsbristen riskerar […]

”Den fria, oreglerade bostadsmarknaden” Läs mer »