Problemet med statsskuld

Den så kallade civiliserade världens stater drunknar i skuld. De flesta tycks överens om att det är ett problem, men vid närmare betraktelse är det inte lika många som kan förklara varför statsskuld skulle behöva leda till ekonomisk kris och fattigdom. Sammanfattningsvis innebär statsskuld att staten konsumerat upp folkets besparingar. Det är ett symptom på att staten tillåtits växa fortare än ekonomin i övrigt, eller att staten hållit värdeförstörande företag vid liv. Banker som lånat ut till stater som inte kan betala tillbaka kommer att gå omkull och utlösa finanskris.

Problemet med statsskuld Läs mer »