strategi

Att rösta eller inte rösta

Det bubblar i den frihetliga rörelsen: Ska man rösta? Den frihetlige pragmatikern frågar sig ”Gör det någon nytta? Om ja, vilket är det frihetligaste alternativet?” Den renlärige å andra sidan ”Om min lilla röst verkligen påverkar, är det moraliskt att utsätta oskyldiga medmänniskor för demokrati? Kan man rättfärdiga det som en självförsvarshandling?”

Att rösta eller inte rösta Läs mer »

Moralitetsargumentet – eller, hur vi kommer vinna…

Moralitetsargumentet är det mest kraftfulla verktyget i varje frihetsälskande individs arsenal – men också det mest personligt kostsamma, eftersom det drar linjer i relationer som aldrig kan suddas ut. Moralitetsargumentet kan kosta dig vänner, familj och gemenskap, så närma dig det med mod och förstå att när du väl valt att börja använda det kommer ditt liv aldrig att vara detsamma.

Moralitetsargumentet – eller, hur vi kommer vinna… Läs mer »

Därför kommer vi att vinna

Inte helt oväntat så är även dessa egenskaper kopplade till entreprenörskap och låg tidspreferens. När vi har en låg tidspreferens sparar vi för framtiden och är beredda att göra stora uppoffringar och investeringar för en högre tillfredställelse längre fram, även om det är en liten chans att vi uppnår detta tillstånd. Omvänt så kan en hög tidspreferens knappast förknippas med envishet och uthållighet, med hög tidspreferens är vi inte beredda att skjuta upp vår tillfredsställelse på framtiden eller göra uppoffringar nu.

Därför kommer vi att vinna Läs mer »

Hur säljer vi och försvarar vår produkt?

Om vi ser frihet som en produkt som jag väljer att kalla fredligt samförstånd hur ser marknadsläget då ut idag? Jo vi tycker att vi sitter med världens bästa produkt men är frustrerade över att ingen köper den? Hur långlivad tror ni en VD på ett privat bolag blir om han en dag säger till styrelsen att det finns inget fel på vår produkt, den är perfekt, men det är ingen som vill köpa den för alla är så dumma så de inte förstår det underbara med vår produkt. Den VD:n skulle nog inte bli så långlivad.

Hur säljer vi och försvarar vår produkt? Läs mer »

Argumentet för radikal idealism

F. A. Hayek, som absolut inte kan anses vara en extremist, skrev vältaligt om vikten av att hålla den rena och ”extrema” ideologin flytande som en aldrig bortglömd tro, för att strävan efter frihet skulle kunna lyckas. Hayek har skrivit att en orsak till socialismens stora attraktionskraft alltid har varit det kontinuerliga vidmakthållandet av dess ”ideala” mål, ett ideal som genomsyrar, informerar och guidar handlingarna hos alla de som kämpar efter att uppnå det.

Argumentet för radikal idealism Läs mer »

Panarkistiska strategier

Men räcker det inte att övertyga en majoritet för att på så vis få igenom den liberala agendan? Eller kanske bara en minoritet, såsom i dagens styre? Visst, men är det särskilt liberalt? Är det inte det alla frihetsälskare i grunden invänder emot? Vad händer i så fall med toleransen inför andras sätt att leva? Är det i själva verket inte väldigt auktoritärt att påtvinga andra sitt levnadssätt och sina ideal?

Panarkistiska strategier Läs mer »

Civilisationens kris

Alla bär upp en del av samhället på sina axlar. Ingen får sitt ansvar avlastat av andra, och ingen kan hitta en trygg väg för sig själv om hela samhället är på väg mot förstörelse. Därför måste alla, för sitt eget bästa, kraftfullt kasta sig in i den intellektuella kampen. Vare sig han väljer eller inte, kastas alla människor in i den stora historiska kampen, det avgörande slaget som vår epok har kastat oss in i.

Civilisationens kris Läs mer »

Om att stå emot ondska

Hur kan någon som finner sig själv omgiven av ett stigande tidvatten av ondska inte göra sitt allra bästa för att slåss mot det? I vårt århundrade har vi blivit översvämmade av en flod och ondska, i form av kollektivism, socialism, egalitarianism och nihilism. Det har alltid varit kristallklart för mig att vi har ett tvingande moraliskt ansvar, för vår egen skull, vår nära och kära, våra efterkommande, våra vänner, våra grannar och vårt land, att slåss mot denna ondska.

Om att stå emot ondska Läs mer »