PFS 2011 Nikolay Gertchev Psychology Ain’t Economics. New Fads in Economics.

I det fjärde talet dag 1 så talade Nikolay Gertchev på temat Psychology Ain’t Economics. New Fads in Economics. Nikolay berättade om neuroekonomi där man bättre försöker förstå hur individuella […]

PFS 2011 Nikolay Gertchev Psychology Ain’t Economics. New Fads in Economics. Läs mer »