Bylund på Better Red Than Dead

Undertecknad intervjuas om Sverige, svensk sjukvård, ObamaCare och hur välfärdsstaten egentligen fungerar på det kanadensiska Misesinstitutets grundares podcast Better Red Than Dead. Man kan lyssna på hemsidan RedThanDead.com.

Bylund på Better Red Than Dead Läs mer »