Det roliga i det roliga?

Den här bilden har gått några varv på Internet nu, både på Facebook och Google+ – och på bloggar. Uppenbarligen ska den säga något roligt ur ett von oben-perspektiv om […]

Det roliga i det roliga? Läs mer »