Nyspråk och praxeologi

Det är ingen slump att nyspråket är framträdande även i vår tid då den mjuka demokratiska totalitarismen breder ut sig och vi i många aspekter närmat oss Orwells dystopi.

Nyspråk och praxeologi Läs mer »