europa

Det europeiska monstret

I Europa finns inget sådant motstånd. Här är frihet knappt ett begrepp eftersom det alltid främst är “trygghet” som eftersträvas. Det finns ingen nykter tradition av att se staten som inkräktare och fiende utan den ses snarare som en omtänksam förmyndare som tillhandahåller trygghet, bröd och skådespel från vaggan till graven. I den europeiska kulturen fördöms individuella intressen som egoistiska. Privata lösningar utmålas som osolidariskt profitdrivna och suspekta.

Det europeiska monstret Läs mer »