Vad ekonomi är och vad det inte är

Vad ekonomi inte är

Trots att jag inte är utbildad ekonom vill jag ändå påstå att jag har svaret på vad ekonomi är. Samtidigt anser jag att det finns ekonomiprofessorer som inte verkar ha en susning om vad ekonomi är. Hur kan det komma sig?

Därför att ekonomi är en samhällsvetenskap och brukar kallas för ”soft science” på engelska. Den skiljer sig från naturvetenskapen som brukar kallas för ”hard science”.

Samhällsvetenskaperna studerar människor, medans naturvetenskaperna studerar den fysiska världen. Eftersom att man kan utföra samma experiment varsomhelst och närsomhelst på fysiska objekt och alltid få samma resultat, så kallar man naturvetenskap för en ”hard science”. Det är så klart inte lika lätt att utföra experiment på människor, på grund av våra komplexa hjärnor, så därför kallas samhällsvetenskap för ”soft science”.

Många försök har ändå gjorts för att försöka applicera samma vetenskapliga metoder på samhällsvetenskaperna som på naturvetenskaperna. Inom ekonomin har man försökt syssla med den vetenskapliga metoden empiri.

Empiri innebär helt enkelt att man studerar något utifrån observation. Man mäter, tittar, lyssnar, känner, analyserar, intervjuar och så vidare.

De flesta ekonomiska skolor använder sig av empiri som vetenskaplig metod. Resultatet av detta blir att man blandar in värderingar eftersom att det är nästan omöjligt att arbeta med noggranna vetenskapliga metoder på mänskligt beteende. Ekonomin som vetenskap blir alltså inte värdefri.

Vad ekonomi är

Ordet ekonomi som kommer från klassisk grekiska kan direkt översättas till ”hushållslag”. Ordet i sig föreslår att ekonomi handlar om att hushålla. Det är delvis sant. Den amerikanske ekonomen Thomas Sowell brukar nämna att ”ekonomi är studiet av knappa resurser, vilka har alternativa användningsområden”.

Visserligen studerar ekonomin knappa resurser och hushållandet av dem. Ekonomi studerar även pengar, produktion, konsumtion, ränta, inflation, handel, med mera. En sak har alla dess funktioner gemensamt — de är resultat av mänskligt handlande.

Det var detta som den österrikiske ekonomen Ludwig von Mises kom fram till och han menade att ekonomi studerar mänskligt handlande. Kokar man ner alla ekonomiska fenomen till denna gemensamma nämnare blir Mises påstående glasklart.

Vidare menade Mises att mänskligt handlande tittar på hur människor använder medel (knappa resurser) för att uppnå mål. Den brittiske ekonomen Lionel Robbins gav en förtydligande definition och menade att:

”Ekonomi är en vetenskap som studerar mänskligt beteende som ett förhållande mellan mål och knappa medel, vilka har alternativa användningsområden”.

Mises som var en av den österrikiska skolans mest influerande frontfigurer kom då också fram till att ekonomi är en deduktiv eller en a priori-vetenskap. Den bygger alltså på logiska slutsatser om mänskligt handlande som följer varandra. Från ett enda axiom kan man härleda allt annat mänskligt handlande. Detta axiom kallas handlingsaxiomet och postulerar kort och gott att ”människor handlar”. Med detta menade han att alla människor utför målmedvetna handlingar för att uppnå mål. Mer information om den österrikiska skolan finns här

Sammanfattning

Ekonomi är en vetenskap som studerar mänskligt handlande med medel för att uppnå mål. Den studeras bäst med deduktiva resonemang. Att studera ekonomi med hjälp av empiri, och framförallt statistik, är dömt att misslyckas och leder till farliga teorier som kan förstöra människors liv om de planteras i makthavares hjärnor. Att förstå ekonomi är oerhört viktigt för att förstå världen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *