Best of sossarna 2014 – 2022 – skattefinansierat

“It is amazing that people who think we cannot afford to pay for doctors, hospitals, and medication somehow think that we can afford to pay for doctors, hospitals, medication and a government bureaucracy to administer it.”

  • Thomas Sowell

Övriga reformer som numera är befogade är bland annat:

200 miljoner till elevhälsan

250 miljoner per år till sociala barn- och ungdomsförvaltningen

100 miljoner för 10 000 sommarjobb

50 miljoner till tjej- och kvinnojouren efter #metoo

70 miljoner till fritidsgårdar

En miljard till förlossningsvården

Mer pengar till idrotten

100 miljoner för att motverka hedersförtryck

Två miljarder per år för bättre psykvård

250 miljarder för lovaktiviteter,

Subventioner för elcyklar, laddstolpar och solceller

130 miljoner till ungdomsmottagningarna

2.2 miljarder i statsbidrag till socioekonomiskt utsatta områden

500 miljoner för att stärka fritidshemmen

7 miljarder mer till polisen

1.2 miljarder för att hela landet ska kunna leva

50 miljoner per år till arbetet med psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga

390 miljoner för att bättra mottagningen av ensamkommande ”barn” och unga

3.2 miljarder årligen till den största satsningen för fler billiga hyresrätter

Investeringsstöd för billiga hyresrätter

100 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin

4.7 miljarder till sjukvården

Vi ska börja med den mest uppenbara frågan här – varför behövs det ständigt mer resurser till det mest grundläggande i ett fungerande samhälle så som sjuk- och förlossningsvård? Man kan delvis motivera ökningen genom inflationen och dels genom att Sverige får på onaturlig väg allt fler invånare. Man kan också ställa sig frågan huruvida svensk välfärd är eftersatt eller om man ska konstatera att offentlig sektor är ett stort svart ekonomiskt hål som alltid kommer att kunna sluka mer och mer resurser i all oändlighet, oaktat inflationen. Min utgångspunkt är det senare – det finns ingen begränsning i hur mycket pengar som skulle kunna skjutas till eftersom offentlig sektor består av olika delar – sjuk- och äldrevård, skola, utbildning, polis, försvar (eller vad man ska kalla det för?), Försäkringskassan, socialen och så vidare och så vidare. Samtliga delar av offentlig sektor anser självfallet att just deras verksamhet är den absolut viktigaste för att landet inte ska gå under och de vill givetvis ha mer resurser, högre löner, fler medarbetare och dylikt.  

”The first lesson of economics is scarcity: There is never enough of anything to satisfy all those who want it. The forst lesson of politics is to disregard the first lesson of economics.”

  • Thomas Sowell

Efter den mer övergripande frågan varför det ständigt är brist på resurser kan man börja titta på vilka delar som kräver mer pengar enligt Socialdemokraterna. Några sticker ut mer än andra – subventioner för elcyklar, laddstolpar och solceller. De som beställer solceller (de är trots subventioner knappast gratis) tillhör gruppen villaägare som i sin tur i regel (i alla fall kring storstäderna) tillhör den övre medelklassen som helt enkelt antingen har råd att betala ur egen ficka eller belånar sitt hus för att kunna finansiera ett solcellspaket (kostnaden ligger i regel på 150 000 kr och uppåt) vilket helt enkelt leder till att arbetare och skattebetalare i bostads- och hyresrätter subventionerar villaägarnas solceller som ger billigare el och på sikt kanske till och med genererar i en förtjänst eftersom man kan sälja av sitt överskott som solcellerna producerar. Återigen är det de som generellt redan har det tämligen gott ställt som nu får skattesubventionerad el.

Angående laddstolparna får man ställa sig frågan var ifrån elen till dem ska komma nu när vi snart saknar kärnkraft och folk kommer med all säkerhet vilja ladda sina elbilar även på vintern när det inte blåser. Elektrifieringen av samhället ska pågå samtidigt som vi ska minska vår elkonsumtion. Och vad gör elcyklar för folkhälsan..?

Det dyker också upp tre budgetposter som ett fritt och välfungerande samhälle definitivt hade klarat sig utan – 50 miljoner till psykisk ohälsa hos invandrare, 390 miljoner för att ta emot barn och unga invandrare och 100 miljoner till att motverka hedersförtryck. De pengarna hade garanterat gjort mer nytta i deras geografiska och kulturella närområden – plus att Sverige hade sluppit alla problem som kommer med en storskalig invandring från framför allt MENA-länder. Det blir bara mer och mer smärtsamt uppenbart att invandring från MENA inte alls är förenligt med västvärldens idéer, kultur, normer och ett någorlunda fritt samhälle. Kostnaderna börjar nu vältras över på skattebetalarna – vilket alldeles för sällan är invandrarna själva – vilket kommer att få konsekvenser genom ett allt mera polariserat samhälle där olika grupper kommer att leva åtskilda och kräva särskilda rättigheter (Den utvecklingen pågår redan från muslimskt håll i landet där de vill ha separata (sharia)lagar). Senaste tidens upplopp runt om i landet – inte de heller gratis att behöva ta itu med – på grund av koranbränningarna vittnar om detta.

Varför lider Sverige helt plötsligt av hedersförtryck? Hur kunde vi hamna där? Och hur kan man fram till att just 100 00 miljoner är summan som ska få ordning på det? Ingen aning faktiskt men något måste man ju lägga pengarna på och det är väl bra att invandring skapar jobb, som det heter numera.

Polisen behöver också sju miljarder och jag menar att ett samhälle som fungerar bra och dessutom fungerar bättre och bättre över tid behöver färre poliser, inte fler. Alla vet varför vi behöver fler poliser, alla vet att satsningen på fritidsgårdar inte kommer att ändra på detta eller att fler billigare hyresrätter eller satsningar på utanförskapsområden kommer att råda bot på den negativa trend vi ser gällande kriminaliteten, brutaliteten, skjutningar, sprängdåd och våldtäkter inte kommer att minska, utan tillta. Inga pengar i världen kommer att ändra på detta – därför kan man kalla dessa satsningar för att stoppa pengar i ett stort svart ekonomiskt hål.

Stödet för billiga hyresrätter väcker frågan – vill vi se fler områden med just billigare hyresrätter? Är det i sådana områden som Sverige frodas? Knappast. Det har också slagits fast av alla från Milton Friedman till Assar Lindbeck att just hyresregleringar omgående leder till en brist på just hyreslägenheter som i sin tur leder till långa köer. Stödet borde således vara att ta bort alla pristak/hyresregleringar för att komma bort från bristen.

”If you put the federal government in charge of the Sahara Desert, in 5 years there´d a shortage of sand.”

  • Milton Friedman

Min slutsats när jag läser vad sossarna anser är viktigt i Sverige i dag är det allsköns bidrag till allsköns grupper, de vill att folk hyr och inte äger sina bostäder men de som äger sina villor får pengar från de som arbetar och bor i lägenhet för att kunna få billigare el och på sikt kanske till och med tjäna på sina solceller. De vill lägga massvis med pengar på invandring – och det i sin tur gör att man också måste lägga sju miljarder mer på polisen – och ungdomar ska hänga på fritidsgårdar i stället för sina familjer och vi ska lägga ner kärnkraften samtidigt som samhället ska elektrifieras.

Någonting säger mig att Socialdemokraterna kommer att misslyckas på samtliga punkter förutom att det kommer att krävas mer pengar till polis, invandring och bidrag vilket gör att de fortsatt kommer ha något att gnälla på och kräva fler och högre skatter. Grattis Sverige.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *