Don´t Fight the FED, del 1

Don´t Fight the FED

Del 1

Vad menar man med att inte bekämpa Federal Reserve? Kort: lär dig effekterna av FEDs pengatryckande, räntesättning QE (quantative easing) och QT (quantative tightening) investera därefter på börsen för det är de som styr hur börsen går – både i det korta och långa perspektivet.

Det sägs att inflationen beräknat på KPI ska/bör ligga på två procent årligen, anledningen till detta är att folk och framför allt företag inte ska skjuta på sina investeringar och inköp vilket man tror sker i en deflationistisk miljö där man inväntar ett bättre pris. Det ska då leda till att ekonomin stannar av och arbetslösheten stiger.

Vi kan göra ett tankeexperiment för att testa hypotesen genom att föreställa oss ett litet möbelföretag i en deflationistisk miljö:

Företaget bygger trämöbler och försäljningen går bra men om de avvaktar tills priset på trä sjunker kan de tjäna mer pengar eftersom trät är en stor del av deras omkostnader. Så ser hypotesen ut för Riksbanken och centralbankerna runt om i världen. Samtidigt kan möbelföretaget inte bygga några möbler om de inte köper in något virke och de anställda måste då antingen avskedas eller gå sysslolösa med betalning tills virket är tillräckligt billigt/har sjunkit i pris. De anställda som måste avskedas kommer man att behöva återanställa för att kunna återuppta produktionen när priset på virket nått en lägre, mer önskvärd, nivå. Då inser man att antingen måste priset på trä/virke sjunka rejält för att det ska vara lönt att skjuta upp sina investeringar alternativt köper man in virket när behovet finns för att kunna fortsätta sin produktion och sälja möbler. Priset på virke måste helt enkelt sjunka mer än vad lönekostnaderna och kostnader för fabrikslokal och elräkningen är under tiden man inväntar ett bättre prisläge och man måste acceptera att företaget inte gör någon vinst alls under perioden, utan snarare går med förlust. Det är nog ytterst få företag som vill skjuta upp sina investeringar om efterfrågan på deras varor faktiskt är intakt och de vet att de kan sälja sina produkter.

Kort och gott – vi behöver ingen inflation för att överleva, det har gått bra i alla andra tider historiskt utan inflation på konstgjord väg. Dessutom pågår inflation och deflation samtidigt i olika sektorer: datorer, elektronik, prylar och vissa matvaror blir billigare medan mer eftertraktade varor som är svårare att massproducera – och som för tillfälligt är heta – ökar i pris.

Priset på fastigheter och aktier ingår dock inte i KPI – och det är på fastighetsmarknaden och börsen som man ser den äkta inflationen – där man kan se att både fastigheter och börsen har avkastat nästan tio procent årligen senaste 40 åren i Sverige men även i stora delar av västvärlden och tolv procent i USA.

Tittar man ännu längre tillbaka i historien ser man att det var efter Depressionen på 1930-talet som börsen verkligen tog fart i framför allt USA och när man sedan frångick guldmyntfoten 1971 har priserna på både fastigheter och aktier skenat – så även inflationen – egentligen inte bara i USA utan även i Sverige. I dag är det dessutom mycket lättare för gemene man att köpa aktier på världens samtliga börser vilket gör att alla som är exponerade mot den amerikanska börsen/marknaden får ta del av dess framgång och gynnas av FEDs pengatryckande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *