Patent bör avskaffas för frihetens, hälsans och innoverandets skull.

Patent brukar beskrivas som nödvändigt för t.ex. medicinutveckling. Vem skulle investera X miljarder i forskning om konkurrenter kan kopiera slutresultatet till minimal kostnad? Det finns flera starka argument mot detta förenklade synsätt. Men det finns också exempel som visar att patent direkt hämmar istället för främjar utveckling.

Ta exemplet med medicinbolaget Merck som utvecklade ett av världens viktigaste medicinska preparat. Det har sedan 80-talet räddat miljontals liv och besparat mycket mänskligt lidande. Biverkningarna är mycket små och väldokumenterade efter fyra årtionden av flitig användning. WHO har satt upp det på sin lista över essentiella läkemedel. Det har kraftigt antivirala egenskaper och testades givetvis i samband med ”pandemin”. Med goda resultat och mer data framkommer ständigt. Patentet gick ut på 90-talet så preparatet är mycket billigt idag. Intressant nog gick Merck självt ut med en varning för att använda det mot ”pandemin”; man menade plötsligt att det inte var säkert. Som av en händelse hade Merck ett nytt, patenterbart preparat på gång mot ”pandemin”.

Det amerikanska medicinreglementet tillåter att om det inte finns några alternativ och situationen är allvarlig kan man snabbt få släppa ut ett nytt preparat på marknaden under ”emergency use” och förbigå normala, tidsödande, dyra tester. Men för detta krävs alltså att det inte finns några rimliga säkra alternativ.

Patent bör avskaffas för frihetens, hälsans och innoverandets skull.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *