Centralt effektivt eller decentraliserat robust och frihetligt

Inom många områden i livet och samhället kan man välja att mellan att centralisera eller decentralisera. Ofta blir centraliserade lösningar effektivare och mer lönsamma än decentraliserade. Att effektivisera innebär därför ofta att centralisera olika funktioner. Det innebär dock att man har en ”single point of failure”, vilket är en betydande risk i händelse av störning eller illvilliga angrepp. Decentraliserad organisation är ofta mer robust i händelse av störning men också mindre effektiv, åtminstone på kort sikt och under fredstid. Ibland inträffar dock stora oväntade störningar som får centrala lösningar att bryta ihop och orsaka stora förluster men som decentraliserade lätt överlever.

Under senaste tidens informationskrig har vi sett exempel på risken med att samla sin information och distribution på ett fåtal dominerande IT-plattformar som Twitter, Facebook och Google. President Trump har använt sig av Twitter för sin kommunikation till amerikanska folket. Det har varit ett effektivt sätt att runda den centralstyrda fakenews-branschen. Men bara så länge det passat Twitters värdegrund (”community standards”). Det kan ta fort slut med det roliga.

Många företag som flytta sin epost och dokumenthantering till Googles centrala molnmiljö. Många förlitar sig på Googles YouTube för att få ut sina budskap och tjänster. De har kunnat effektivisera, spara en hacka och fått billig tillgång till välutvecklade tjänster. Få har nog funderat över riskerna med att samla kritisk information hos Google. Tills nu. Om din affärsverksamhet inte faller Google på läppen blir du utslängd. Samma är det med det effektiva och centralstyrda Facebook som många förlitar sig på för sin marknadsföring.

När det gäller IT-behov generellt har det alltid varit en fråga om att äga och drifta egna servrar eller hyra datorkraft från någon leverantör – i ”molnet” som det numera heter. Att drifta själv är jobbigt, att hyra är enkelt, men som en vis man sa: ”Det finns inget moln, bara nån annans dator”. Det har blivit väldigt tydligt på sistone. Till exempel för Twitter/Facebook-konkurrenten Parler som just blivit utslängd från Amazons AWS-moln på grund av värdegrundsbrott. Gab är ett liknande socialt medium, men de har under se senaste åren byggt sina tjänster på egna maskiner istället för någon annans dator och kan inte avstängas på tekniksidan. Däremot har de centraliserade betalningstjänsterna stängt av dem från kortbetalningar.

Att köra IT-driften in-house eller outsourcat är en typisk avvägning mellan centraliserad effektivitet och decentraliserad robusthet. Det går modevågor i det. Under lång tid har det varit till centraliserings fördel, men i och med den senaste tidens händelser är det sannolikt att det kommer börja svänga åt andra hållet igen – mot decentralisering.

Det här dilemmat går igen i många andra delar av samhället.

Ett företag kan ha många avdelningar och lokalkontor. Det är vanligt att samordna gemensamma stödfunktioner som till exempel juridik, ekonomi till huvudkontoret. Ju fler andra funktioner man centraliserar desto effektivare kan man göra organisationen. Men å andra sidan får man lokalavdelningar med dåliga kunskaper, tråkiga arbetsuppgifter och man utsätter sig för risken att bli beroende av ett fåtal experter på huvudkontoret.

Inköpsfunktionen i ett företag har till uppgift att hitta de mest prisvärda leverantörerna. När man hittat den mest prisvärda är det bekvämt och effektivt att låsa sig fast vid den. Å andra sidan är det riskabelt att sitta i knät på en enda leverantör. Det kan vara god riskhantering att använda flera leverantörer även om det kostar lite.

Den svenska elförsörjningen är mycket centraliserad. Nära hälften av elproduktionen sker i norra delen av landet med stora effektiva vattenkraftverk (45%) och andra hälften med de sex kvarvarande kärnkraftverken (45%). I norra landsänden produceras mycket av elen som används i söder och stamnätet har visat sig vara otillräckligt för att transportera ner energin. Produktionen må vara effektiv men I händelse av krig är det mycket lätt att slå ut Sveriges högt centraliserade elförsörjning med några få välplacerade sprängladdningar. Vindkraft är decentraliserad och dyr energi. Ny småskalig kärnkraft håller på att utvecklas som kan användas för decentraliserad lokal produktion.

Vårt monetära system är också högt centraliserat med en centralbank i toppen och en nationell valuta. På sätt och vis är det ett effektivt system att inte behöva hantera olika bankers alla egna sedlar. Å andra sidan är det ett mycket riskabelt system som ständigt utsätts för statens räntetrixande och inflationspolitik. Det är också riskabelt för användarna då man i allt högre grad blir avstängd från banker och konton om man inte uppfyller värdegrunds- och kund-”kännedoms”-krav. Bitcoin är ett helt decentraliserat och robustare system utan single points of failure och statlig inblandning men transaktionerna är dyrare och långsammare.

Det finns många andra exempel, lämna gärna dina egna bidrag i kommentarerna. Avslutningsvis är socialism ett system för centraliserad politik och makt. Socialister vill gärna centralisera allt till global nivå gärna under en ”global demokrati”. Socialism är ett effektivt sätt att få ut politiska dekret och dra in skatter genom att ”harmonisera” undersåtarna med gemensamma lagar, läroplaner, mått-/viktsystem, valutor, språk, åsikter, värderingar och världsuppfattning. Här är trenden stark mot fortsatt centralisering över nationsgränserna. Det är ett riskabelt bygge för dem som utsätts för dess centraliserade, kalla effektivitet och ointresse för lokala och individuella frågor. Ett decentraliserat samhälle må vara mindre effektivt ur härskarnas perspektiv, men det vore mer robust, varierat, fritt och trevligt att leva i. Den läxa vi nyligen lärt oss om faran med att göra oss beroende av IT-jättarnas centralstyrda välvilja bör vi tillämpa på politikens område.

För ett mindre effektivt, mer svårstyrt, decentraliserat och friare samhälle!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *