Det politiska landskapets tre dimensioner

Det politiska landskapets tre dimensioner. Det räcker inte med en linje eller en kvadrat för att idag beskriva det politiska spektrat. Vi måste se det tre dimensioner.

Höger-vänsterskalan är en rest från den franska revolutionen. Högern satt till höger om talmannen, vänstern till vänster.

I senare politiska kompasser brukar man tala om en indelning mellan auktoritär och icke-auktoritär. Dessa begrepp är missvisande då man åsyftar statlig maktutövning. Auktoritet är ju något man kan välja frivilligt, som exempelvis att frivilligt arbeta på ett företag och att således frivilligt underordna sig en företagspolicy.

Vad vi borde tillföra är däremot mer påkallat då även denna indelning inte skiljer ideologier åt på djupet. Ta exempelvis den idag viktiga frågan om globalism versus nationalism och där vi nu har fått mer nationalistiskt inriktade vänstergrupper med kulturellt konservativa värderingar. Ytterligare exempel är var vi placerar den postmoderna vänstern som ju i grunden just vill upplösa alla slags konservativa värden och ompröva / problematisera normer, genus och identiteter?

Vidare är ju fortfarande ekonomisk höger ett relevant begrepp. Det finns en ekonomisk vänster och höger i svensk politik.

Vi har då fyra områden:

Höger/ Vänster i ekonomisk politik

Höger/ Vänster ifråga om etatism versus individuella friheter inkluderande privategendom.

Höger/ Vänster ifråga om globalism (inte att förväxla med globalisering då vi här åsyftar EU, FN, IMF och liknande politiska strukturer och institutioner) versus nationalism och regionalism.

Höger/ Vänster ifråga om kultur och där vi idag har en postmodern radikalvänster liksom en politiskt korrekt offentlighet och en allt växande konservativ höger.

Om vi tar ett parti som Sverigedemokraterna som första utgångspunkt är de:

Ekonomi: Vänster – mitten

Etatism/ Frihet: Vänster- mitten

Globalism/ Nationalism: (Nato?, Ja till EU?, Teansatlanticism? Folkhemsidyll?) Mitten.

Kultur: Värdekonservativt – höger.

Detta kan jämföras med Moderaterna som är:

Ekonoml: Mitten-höger

Etatism: Mitten-höger

Globalism/ Nationalism: Mitten-vänster

Kultur: Mitten-Vänster

Till sist kanske ni undrar var LVM-Sverige står?

Ekonomi: Höger

Etatism/ Frihet: Höger

Globalism/ Nationalism-Regionalism: Höger

Kultur: Höger

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *