Det kommande dagistvångets Fabianism

Ur Wikipedia:

Fabianerna (eng. Fabian Society) är en brittisk, intellektuell, socialistisk rörelse/tankesmedja bildad 4 januari 1884. De påverkade bland annat Mahatma Gandhis politiska tänkande, och bidrog till bildandet av Centralföreningen för socialt arbete.

Rörelsen uppkallades efter Fabius Cunctator, eftersom den arbetade för socialismens gradvisa införande utan omstörtningar. Fabius Cunctator (död 203 f.Kr.) var en romersk fältherre som fick tillnamnet sölaren eftersom hans försiktiga taktik genom att undvika ordnad strid gjorde att han slutligen kunde besegra starkare fiender.

Fabianernas metod har alltid varit att införa socialism genom gradvisa justeringar av människors åsikter. Istället för revolution gör man det med små, knappt märkbara steg. En vanlig metod är att lägga fram två förslag. Det ena är extremt (och avsett att förkastas) och det andra (det egentliga förslaget) visserligen radikalt men inte lika extremt. I kontrast mot det extrema ter sig det radikala rimligt och blir lättare att få igenom.

Det är vad som pågår med det kommande dagistvånget i Sverige nu. Du minns kanske det fullständigt sinnessjuka, totalitära förslaget att införa dagistvång för tvååringar och vårt brev till motionsförfattarna? Nu kom det verkliga förslaget: Dagistvång för femåringar.

I jämförelse med det totalitära tvåårsförslaget ter sig plötsligt det totalitära femårsförslaget mindre extremt och nästan rumsrent. Och vips har man sänkt åldern för dagistvånget från sex år till fem.

Detta är ett sluttande plan, precis som socialdemokrati (fabianism) är ett sluttande plan mot regelrätt socialism. Socialdemokraterna i alla partier ger sig inte förrän den har full kontroll över dina barn, dina pengar och ditt privatliv.

1 reaktion på ”Det kommande dagistvångets Fabianism”

  1. Från nära håll kunde jag bevittna hur kommunisterna jobbar.
    Jag blev mycket känslig mot allt som liknar kommunism och deras metoder.
    Därför kan jag med 100% säkerhet konstatera att Sverige idag är en kommunistisk diktatur.
    Möjligen en Fabianisitsk sådan men fullt ut en diktatur.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *