När Statministern stämde upp i Kastratsång

Knappast en klassfråga!

Pudelns kärna: Skulle vi ha haft samma brottsutveckling i Sverige 2019 om det varit svenskar som bott i de särskilt utsatta områden varifrån klaner, gängkriminella och lokala salafister som IS och Muslimska Brödraskapet haft sin primära rekryteringsbas? Hade vi haft lika många sprängningar, skjutningar och avrättningar?

Statministerns svar var jakande. Det är socialt utsatta områden som ger grogrund till denna slags kriminalitet. Det var hans ”bestämda uppfattning”. Han var också tydlig med att ”han inte sett denna brottsutveckling komma”.  Han lovade däremot att kriminaliteten skulle stävjas inom 6 månader. Både genom polisiära ingrepp och satsningar, men också genom skola, socialtjänst och jobb.

Det blev således något av en klassisk socialdemokratisk klassanalys. Det är den sociala utsattheten som är problemet. Således handlar det om strukturer. Och lösningen blir då att man skall gå in och göra strukturella förändringar. Till exempel i skolan. Lärare får ett stort ansvar.

Det är bara det att analysen inte bara är grovt felaktig utan också otillräcklig och leder till fel slags åtgärder. Det är inte så att de som är kriminella och bildar klaner och maffialiknande gäng helt saknar en fri vilja. Det är inte så att de inte redan erbjudits vård, skola, jobb och andra satsningar. Och det är inte heller så att ”social utsatthet” räcker som förklaring när man skjuter en småbarnsmamma i huvudet mitt på dagen hållandes ett spädbarn. Det är inte en klassanalys som förklarar varför man spränger flerfamiljshus tillhörande arbetarklassen (om vi nu skall tala om klass). En klassanalys förklarar inte heller kriminalitet som gruppvåldtäkter och klanbaserad maktutövning.

En bättre analys av kriminaliteten är att våga se på individuella målsättningar, avsikter och motiv. Gängvåld och gänguppgörelser är inte uttryck för en fattig persons frustration, utan handlar snarare om målsättningar om att gå en genväg till snabba pengar, känna tillhörighet med en grupp, sakna lojaliteter till det svenska samhället och att konkurrera ut andra gäng som stör den egna narkotikahandeln. Det är samma fenomen inom klanen som inom salafistiska grupper. Lojaliteten går i en enda riktning inåt, mot den egna gruppen. Externa individer och grupper kan helt sakna människovärde och användas som medel för de egna målen. Gängkriminella, salafister och klaner tänker ”inåt”, ”värderar inåt”, har ”lojaliteter inåt” och revirpinkar utåt. Deras mål är att optimera den egna gruppens makt, status, ekonomiska medel och inflytande. Det svenska samhället och den svenska polisen upplevs som hinder för dessa mål. De blir ”fienden”. Så nej. Skolan kan inte råda bot på detta. En stackars lärare i en klass som förmodligen någon gång blivit spottad i ansiktet, kränkt och hotad har inte ”ansvaret” för att ställa allt tillrätta. Det är inte heller, rent krasst, samhällets ansvar. Ansvaret ligget i dessa fall helt på de individer och grupper som aktivt väljer att själva stå utanför samt hos de politiker vars aningslöshet låtit det hela ske. Jag förväntar mig således inte att dessa individer skulle sluta på inslagen väg ens med nya skolor och genom att släppa narkotikan fri. Jag förväntar mig således inte att de kan ta ansvaret på eget manér och av egen kraft bara de får hoppa hoppborg, äta pizza och få sociala insatser. De jag däremot kan utkräva ansvar av är politiker. Min fråga är samma fråga Ebbas pappa ställde efter terrorattentatet på Drottninggatan: ”Varför är de här?”

Svaret är att Sverige under flera regeringar ingått uppgörelser med Miljöpartiet om asyl- och migrationspolitiken. Det är denna politik som är orsaken till ”att de är här”. Fredrik Reinfeldts tilltro till denna politik är närmast religiös. Så även Annie Lööfs. Stefan Löfvén tycks onekligen mest tyngd av den. Det kan inte vara roligt att vara svensk socialdemokrat när ens syskonpartier i Danmark och Norge är striktare än den inhemska ”konservativa” oppositionen hos Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det är förmodligen mycket tungt att Danmark stänger gränsen mot Sverige och jag tror att Fredrik Reinfeldt trampade rejält i klaveret när han hotade vårt grannland med krig. Det är ju till stor del på grund av Fredrik Reinfeldts egen politik som Danmark stänger gränsen.

Det handlar inte heller primärt om att enskilda individer tillhör en annan etnisk grupp, utan om att man har tagit emot en så pass stor mängd människor som aktivt förhindrar för de individer som så velat bli delaktiga i det svenska samhället. Det är inte statsministerns eller riksbankchefens bilar som brinner, utan deras bilar som bor i samma utsatta områden. Återigen handlar det således om politiska beslut. Det vi ser är skörden av de frukter som planterades redan på Göran Perssons och Fredrik Reinfeldts tid vid makten och som normaliserats av en i stort enad svensk journalistkår som sett på asyl och migration som primärt moraliska frågor, snarare än frågor som kräver praktiska lösningar, förståelse för andra kulturer, vidsynthet om att alla kanske inte värderar och tänker likadant som svenskar och där vissa grupper uppenbarligen faktiskt hatar Sverige och svensk kultur. Det spelar heller ingen roll att denna beskrivning råkar tangera med hur någon grupp redan tänker. Det enda som spelar roll är att den faktiskt har bäst förklaringsvärde.

Vi har en hel kör av kastratsångare i svensk politik. Ingen sång handlar om annat än redan beprövade åtgärder. Parallellt med detta har vi en förvaltningskris som kan symboliseras av att Iraks nuvarande försvarsminister samtidigt är folkbokförd på svensk adress och sjukpensionär och en kris i rättsstaten där ”kraftiga skärpningar” betyder att ungdomsrabatterna vid grova brott är kvar (för att Miljöpartiet vill det) och att man ser terapeutiskt på tungt kriminella som förstört människors liv, berövat barn deras föräldrar, ser mellan fingrarna på att våldsutsatta och våldtagna begår suicid till följd av trauma och som fortsätter att socialt frysa ut alla som tänker kritiskt om förd politik.

Låt mig knyta ihop säcken med att konstatera att en klassanalys inte kan förklara denna samhällsutveckling och att det behövs mycket omfattande åtgärder för att hantera den grundorsak varur våldet är sprunget. Och då behöver vi varken aningslöshet eller tafatthet. Vi behöver potens, inte impotens. Aningslöshet diskvalificerar indirekt Löfvén som statsminister och politiker. Läget går inte heller att begrava i utredningar eller i rättspositivistiska ”duttningar” där straffrabatter minskas från ett år till ett år och tre månader. Det är inte sådana reformer Sverige behöver. Och om man är stor nog att vilja bli statsminister, men inte stor nog att kunna förutse samhällsutvecklingen är man själv direkt farlig för landet. En landsfara helt enkelt.

9 reaktioner på ”När Statministern stämde upp i Kastratsång”

 1. Utsatta områden i Göteborg som Bergsjön, Angered och Biskopsgården byggdes inte för invandrare utan för svenskar. De var huvudsakligen arbetare och lägre tjänstemän. Efter hand kunde de med idogt arbete flytta till egen villa som några delvis byggde själva och lämna flerbostadshusen till politikernas invandrare. Då svenskar bodde i områdena fanns inte dagens problem. Dessa är således invandrarrelaterade.

  Om man fyller på med folk från delar av världen där ekonomi och kunskaper ligger i botten, får man problem. Det har varit önskvärt för politiska partier till vänster som mist svenska väljare med ökad utbildning och välstånd . Politiker bör fråga sig varför det är konflikter där invandrare kommer från. Kan det bero på icke västerländska värderingar och klansamhällen?
  Personer som inte anpassar sig till västerländsk livsstil, får leva utan västerländskt välstånd.

  1. ”Personer som inte anpassar sig till västerländsk livsstil, får leva utan västerländskt välstånd.”

   Det var den bästa sumering jag någonsin har läst. Den måste jag ta till mig och lägga på minnet.

 2. Hoppas på färre politiker som ”tar ansvar” i framtiden, helst inga alls. Vi lever ju också tyvärr i samhälle där budskapet från många är att stöld och aggressionsvåld är ok om det tjänar ett gott syfte och det är ”rätt” personer som utför dåden.

 3. Som vanligt från MISES klockrena analyser. Dock nu lite väl försiktigt korrekta.

  Faktum är ju bara sedan den psykotiska 68-rörelsen då en hel FNL demonstration flöt in i SVT/SR huset och efterföljande beslut 1975 under Palmeregimen med Multikultur som rättesnöre blev dödsstöten för det Sverige som ”många många” generationer tidigare skapade förutsättningar för. Ta ett nytt A4 ark och knyckla i hop det och försök att reverserna den processen till en ursprungliga formen, knappast möjlig, det är ju precis det som nu hänt Sverigestan. Sverige är förlorat det kan vi bara konstatera hur ont det än gör, dock bör alla de skyldiga få det rättmätiga straffet som knappast går under varianten ”vi var naiva, vi förstod inte, vi var offer för omständigheterna” osv nej Finspång gäller utan pardon.

  Släpar man hit Mellanöstern får man Mellanöstern, simple as that, de landsförrädare som sedan 1968 iscensatt detta där crescendot med Bildt, Westerberg, Persson, Sahlin, Carlsson, Reinfeld och nu senast den (vet inte vad som är fel, något är det) sk juntaministern Löfven kört Sverige mot ett ofrånkomligt inbördeskrig finns inga förlåtande domar eller omständigheter. De skall dömas som de landsförrädare de odiskutabelt är. De skall jagas precis som de skyldiga nationalsocialisterna gjorde efter andra världskriget (dock uppenbart inte de formellt kommunistiska bödlarna).

  Dock förstår jag att detta aldrig kommer ske då vi har en befolkning bestående huvudsakligen av människor med en genomsnittlig intelligens i paritet med rumstemperatur så man får som sagt vad man förtjänar. Evolutionen löser på något sinnligts sätt allt ändå.

  Keep up the lovely spirit MISES your are my beacon in the socialistic mist, I am your sponsor.

 4. I just denna fråga håller jag med Statsministern.
  Vi hade massor med brottslighet när jag växte upp. Skillnaden var bara att man anmälde inte till polisen.

  En annan skillnad var att det inte var så mycket vapen i cirkulation. Folk använde kniv i stället. Vilket ledde till knivförbudet. Sedan var det vanligt att svenskar slog ned pensionärer och rånade dessa på deras pension. Bara för att nämna en sak om hur vi är.

  Och inte blev det bättre av att folket röstade in S 1983. För då tag S och halverar strafftiderna. Det fanns en uppfattning då om att folk blir inte bättre av att sitta i fängelse. Varför det var bättre att de var lösa och gjorde brott gick dock inte att få svar på.

  Föreställningen var att bara socionomer fick möjlighet att lösa problemen i familjerna skulle folk sluta med brottslighet. Ibland när jag läser sådant som denna artikel undrar jag om folk som skriver sådant fortfarande lever i de föreställningarna.
  Dvs det är socionomerna som gjort Svenskarna snälla, men de har inte nått invandrarna.

  En annan förklaring är att den kriminalitet är ungefär det som minderåriga ägnar sig åt. (I alla fall var det så när jag var minderårig). Men på min tid kom ungdomarna i arbete och fick lära sig bete sig som folk. Arbetsplatser är bra på sådant.

  Nu har vi fackföreningar och arbetsmarknadslagar som håller dessa i utanförskap där ungdomars värderingar fortfarande gäller. Och då får vi kriminalitet därefter.
  Detta är bara en konsekvens av vänsterpolitik. Inte invandring.

  Finns länder med stor invandring som inte har våra problem.
  Finns också länder utan invandring som har svår kriminalitet.

  Vad detta handlar om är att folk tar ett känslobaserat ställningstagande, och letar sedan efter bekräftelse på den. Att föreställningen sedan kolliderar fullständigt med mängder av fakta runt om i världen blundar man hårt för.

  (Sedan har vi minskningar i vissa typer av brott. Butiksrån och värdetransportrån har minskar extremt det senaste decenniet. Mycket en följd av att vi minskat ned på användning av kontanter).

 5. Bosse måste säga jag är fascinerad över hur du resonerar med att det fanns massa brottslighet förr, menar du på RIKTIGT att den är att jämföra med nuvarande brott och inte minst typen? Du pratar utifrån någon egen skev erfarenhet medans verkligheten uppenbart går dig helt förbi.

  Du är uppenbart inte bevandrad i begreppet ”magic dirt” men om du bemödade dig att besöka och studera de länder i bla Mellanöstern där islam är en central faktor och inte minst resultatet av det så finns kanske en liten chans till att du kan dra vissa ändrade slutsatser. Faktum är att importerar man Islam och MENA får man precis just det och det har inte ett förbannat skit med socioekonomiska faktorer att göra, du kanske då kan lägga ut varför bla asiater på intet sätt beter sig som muslimer/MENA folk trots extrem fattigdom. Har rest i många länder och varit i på många olika delar i bland annat Asien där fattigdomen i vissa områden är total men helt ofarligt att vistas medans man i MENA och andra Afrikanska städer har helt andra förutsättningar.

  Det där med kultur och värderingar verkar även det vara helt okända begrepp för dig då du och många psykotiska vänsterdårar i Sverigestan uppenbart tror på riktigt att om man kommer från Somalia eller Eritrea så blir man ”SVENSK” när man passerar gränsen. Det är ju så jävla korkat att man har svårt att hålla sig från skratt. Länder där det råder en hög grad av multikultur (Sverigestan numera) har en extremt hög risk för inbördeskrig typ 90% enligt bla en finsk forskare och homogena länder (vilket Sverige var fram till 1975) har 10% chans så det är ju odiskutabelt att ens ta upp dessa fakta och åt vilket håll Sverige är på väg. Titta på historien av Afghanistan, Pakistan, Jordanien mfl där fungerande länder slagits sönder och samman pga av Islam och en befolkning av lågt humankapital. I kombination med Socialism vilket är en delkomponent i Islam så blir det en mycket dödlig brygd för ett samhälle.

  Nu går Sverige samma öde till mötes inom en 5-10 års period och det är bara att hoppas att rätt sort överlever och får skriva historien som den faktiskt är.

  Sedan är det faktiskt rätt roligt med din sista kommentar att kontanter skall ses som en fara, det är ju precis så en socialiststat alá Sverigestan vill få dumsvensken att agera nämligen bara betala med kort då har man Svensken i ett järngrepp. Skuldsatt upp över öronen och total digital kontroll över sina underhuggare där pengatrycksmaskinen kontinuerligt utarmar det värde Svensken tjänat ihop, hyperinflationen står för dörren då är de digitala SEK:en inte mycket att ha.

  Bosse prova på att bo ett par år i Mogadishu så får du nog upp ögonen för vad som väntar Sverigestan.

  1. I första stycket skriver du att brottsligheten idag inte går att jämföra med brottsligheten förr, och att typen av brottslighet har förändrats. Denna analys är helt korrekt, men ska denna förändring av typen och frekvensen av brott tillskrivas invandrare? Är det inte kanske så att tiderna förändras och att arter av brott förändras med det? Idag kan vi se territoriell gängkriminalitet där försäljning av narkotika är den stora intäktskällan för gängen, detta existerade inte på 60-talet i Sverige på samma sätt men anledningen till det är inte att det fanns färre invandrare då utan att försäljning av narkotika inte var lika lukrativt och organiserat då efterfrågan inte fanns (i lika hög grad).

   Ju mer mainstream narkotika har blivit, desto mer pengar finns det att tjäna i denna illegala bransch och det lockar fler individer. Fler inblandade individer och mer pengar att tjäna leder till en eskalering av våld och hot som konkurrensmetoder, något vi också såg under förbudstiden i USA i början av 1900-talet då förbudet av alkohol skapade en svart marknad som trissade upp våldet och befolkningen fick se fler skjutningar, mord och dödsfall än tidigare. Visst var det italienare, irländare och svarta som till stor del låg bakom denna kriminalitet, men i detta fall är det svårt att hävda att USA var ett kulturellt homogent land innan italienare och irländare kom dit.

   Den hårda kriminalitet i Sverige idag som involverar skjutningar, sprängningar och mord har i allra flesta fall med försäljning och hantering av narkotika att göra. Det går inte att peka på det förflutna och dra paralleller mot dagens Sverige och enbart göra analysen utifrån en variabel, invandrare. Skall du göra en analys av läget ta då först fler variabler i beaktning och dra sedan slutsatser kring vilken eller vilka av dessa variabler som är mest pådrivande i utvecklingen, istället för att utgå ifrån att invandrare är problemet och sedan göra analysen utifrån det. Jag tycker också att Sverige har tagit emot allt för många invandrare det senaste och att gränserna bör stängas helt i några år för att fixa problemen här i landet, men det är inte så enkelt som att alla problem i Sverige går att skylla på invandare.

   Med vänliga hälsningar

 6. Det har funnits problem med invandrarbrottslighet sedan lång tid tillbaka. På 1970-talet drog det runt invandrargäng i Stockholm och misshandlade och rånade svenskar. Om vi kallar det för ett etniskt eller kulturellt problem, kan vi ganska enkelt räkna ut att om vi har ett X antal invandrarbrottslingar per capita av invandrare i Sverige kommer vi att kunna multiplicera den brottsligheten med antalet nya invandrare.

  Etablissemanget kan enkelt påstå att brottsligheten minskar per capita, men risken att råka ut för brott är inte kopplad till capita utan till faktiskt antal brottslingar.

  Jan Guillou, var en gång i Moskva för att rapportera om brottsligheten i den staden. Han sade, att vill man veta hur mycket våld det är, då åker man till akutmottagningen på närmaste sjukhus. Så, vi kan nog fråga sjukvårdspersonalen som jobbar på akutmottagningarna i Sverige hur det var för tio år sedan och hur det är idag. Först har det blivit väktare och nu ska personalen få skyddssvästar.

  Fast det hela handlar nog bara om att media för 40-50 år sedan inte intresserade sig för brottsligheten och sällan skrev om den och därmed kände vi medborgare inte till den, medan media idag har fått ett intresse för brottsligheten och vi medborgare känner oss otrygga för något vi tidigare inte kände till, eller?

  1. Jag har inget minne av invandrargäng som drog runt på 70-talet som du skriver. Jag hade vidare en släkting som jobbade på kronobergshäktet då. Han nämnde aldrig något sådant.
   Däremot nämnde han att det var problem med folk som slog ned och rånade pensionärer när de hämtade ut pensionen. Och inte att det skulle ha varit någon överrepresentation på invandrare som ägnade sig åt det.
   Däremot nämnde han att det var överrepresentation av finnar i häktet. Finnar var den överlägset största invandrargruppen då. Det var även överrepresentation av finnar som jobbade på häktet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *