Svensk skola: 175 år av ofrihet. Del 6: Förskolan – en samhällelig vederstyggelse

(Läs hela serien från början genom att gå till 175 år av ofrihet)

De första förskolorna på 1800-talet var privata, icke vinstdrivande och syftade till att förse de fattigaste barnen med uppfostran och kunskaper. Under 1900-talets första hälft knöts förskolorna närmare kommunerna som då fick ett större inflytande genom nya krav från kommunerna. 1970 var i stort sett alla förskolor kommunaliserade. I och med den borgerliga valsegern 1991 öppnades det upp för privata alternativ inom förskolan, dock via kommunal finansiering.

Förskolan syftade till att fostra barn, hålla nere antal födda barn (var är Reinfeldt när man behöver honom?) och möjliggöra för mödrar att arbeta i den tilltagande industrin som blomstrade efter andra världskriget. Inte heller ska man glömma makarna Myrdals inflytande över utvecklingen – statlig uppfostran.

1970 slog barnstugeutredningen fast att barnomsorgen är en statlig angelägenhet, vilket var långt ifrån självklart för de flesta svenskar vid den här tiden; de flesta lämnade hellre sina barn till släktingar än en statlig förskola enligt Arbetslivscentrum. Det var när staten ansåg att barnuppfostran är en statlig angelägenhet som reglerna och kontrollerna utökades kraftigt. 1975 års förskolelag slog fast att den offentliga sektorn bär ansvaret för barnomsorgen och 1985 beslutades att alla barn skulle erbjudas plats på förskola. Detta ledde till att kostnaderna för förskolan gick från 2.9 miljarder 1970 till 35 miljarder 1990.

Det här kriget kan man onekligen säga att staten har vunnit, för skulle SVT/SR ställa samma frågor till mammor och pappor på stan i dag skulle svaret bli ett annat.

Övergripande kan man säga följande:

  • Kontrollen över skolans och förskolans innehåll ökar
  • Kontrollen över skolans och förskolans pedagogiska utförande ökar
  • Skolan blir längre och längre. Nu lyfts dessutom frågan om ett obligatoriskt gymnasium
  • Skolans och förskolans kostnader ökar
  • Skatterna höjs

[hoops name=”alla-175-år”]

1 reaktion på ”Svensk skola: 175 år av ofrihet. Del 6: Förskolan – en samhällelig vederstyggelse”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *