87: Mindre utbildning, mer välstånd

Ola Nevander är med i studion och vi diskuterar hans essä ”Mindre utbildning, mer välstånd”. När staten intervenerar i samhället uppstår alltid överskott eller brister jämfört med den naturliga ordningen. Dessa obalanser innebär en onödig välståndserosion. Det gäller såväl räntepolitik som utbildningspolitik. Varför anser politiker att utbildningsväsendet behöver deras hjälp? Vilka konkreta välståndsförluster orsakar det?

The Magic of Education (Econlibrary)

Is Education Signaling or Skill Building (Marginal Revolution)

The Case Against Education (Bryan Caplan, Tom Woods)

Job Market Signaling (Michael Spence, upphovsman till signalteorin)

6 reaktioner på ”87: Mindre utbildning, mer välstånd”

 1. Jag är dock hantverkare, men har under dom senaste 4 åren lagt ca 100 000kr på olika licenser för att specialisera mig.. Detta är dock mer i den privata utbildnings världen, även om i princip alla licenser är från kurser som beskriver kraven som myndigheter sätter på vissa typer av jobb och försöker visa hur man rent praktiskt ska följa kraven som finns.

  Många handlar dock om säkerhet och att minimera risker och konsekvenser, så för egen del så tänker jag att allt handlar om försäkringar och vem som har ansvaret när/om något händer..

  Den akademiska världen känns för mig allmänt flummig.. Material och manualer som är skriva av någon högutbildad ingenjör är allt som ofta nu för tiden idiotiska eller väldigt opraktiska och saknar verklighets förankring..

 2. Som ni var inne på om Trump och den ”falska” aktiemarknaden, så är jag övertygad att när han blir vald till president så kommer den Amerikanska centralbanken sakta börja höja räntan, varpå den riktiga finanskrisen något år in i hans mandatperiod brakar loss på allvar. Precis så som 90-talskrisen i Sverige helt och hållet blev moderaternas fel, kommer vänstern i USA peka finger och säga: ”Ser ni? Så här går det när högern styr. Vi kan inte fortsätta ha ett ekonomiskt system där det vart åttonde år uppstår finanskriser, där de rika blir rikare och de fattigare fattigare. Det är dags att vi provar något nytt – något som fungerar för alla.”

  Trump kommer gå till historien som den som orsakade den värsta ekonomiska depressionen någonsin.

 3. Jag håller inte med om analysen av målen för den svenska högskolan.

  Om man har som faktiskt målsättning att ha högsta möjliga genomströmning och samtidigt få ut människor i arbete också så skulle man sätta incitamenten därefter vilket man inte gör.

  Hur skulle då incitamenten se ut så som man säger att man prioriterar?

  Exempelvis så skulle man för varje avklarad högskolepoäng ha möjlighet att tjäna t.ex. 10.000 kr skatte- och avgiftsfritt.

  Jobbar du ihop 240 högeskolepoäng så är dina första 2,4 intjänade miljoner helt och hållet dina.

  Vad har vi istället?

  Dagens system skuldsätter dig istället mer och mer till staten ju länge du studerar, dvs dagens system är i första hand ett förslavningsverktyg.

  Skulle det vara accepterat idag att minderåriga tar studielån för att t.ex. studera på gymnasiet så skulle det redan införts.

  Jag är dock benägen att förutspå att vi kommer att få se en sänkning av åldersgränsen till 16 för studielån inom en inte allt för avlägsen framtid för statens incitament är i första hand skatteslavar och ingen bättre nyttig idiot för staten än den som är tacksam gentemot staten för att staten tvingat denne att skuldsätta sig.

  1. Varför sänka gränsen för studielån till 16 år när man ska göra det till ett tvång att gå i gymnasium i 3 år. Med tiden kommer det att öka till 4 och sedan 5 år osv.

  2. Bäst är väl om näringslivet står för utbildningarna och studenterna i gengäld arbetar en viss tid de som finansierat utbildningen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *