Veckan som förgick, vecka 9

doc-brown
Vice framtidsminister Doc Brown

Ahh vilken lättnad, ännu en veckas medieflöde att förpassa till Modärnitetens sophög. Men hur ska man hantera den störtflod av så kallade ”nyheter” som sprutar in med sådan fart att Veckan är full redan på tisdagen? Man får gallra hårt och bara ta med de tidender som har högst underhållningsvärde. Det är ett hårt jobb, och det tycks som att just vi måste göra det. Spänn fast säkerhetsbältena för nu kör vi!

Nya sexuella kategorier att lära sig

Den kanske viktigaste händelsen i veckan är rapporteringen om att två nya typer av manligheter har siktats. Det handlar för det första såklart om vidareutvecklingen av den metrosexuelle mannen till den spornosexuelle (etymologiskt från sport+porno). Denne ”man” är sitt eget sexobjekt, och han är till den grad självupptagen av sin egen kropp och fåfänga att han ”hellre håller en selfiepinne i handen än en kvinna”.

Den engelske författaren och journalisten Mark Simpson var en av de första att (1994) lägga märke till denna process.

– Jag kunde konstatera att den traditionella maskuliniteten hade underminerats av konsumism och en medialiserad värld. Metrosexualiteten lyfte fram den fåfänga, passivitet och homoerotik som alltid varit en del av manligheten, men som samtidigt undertryckts.

För några år sedan noterade Mark Simpson att metrosexualiteten uppgraderats och blivit närmast sjukligt kropps­fixerad. Han lanserade då begreppet spornosexualitet.

Manlig fåfänga är i och för sig inget nytt. I den grekiska mytologin berättas om Narkissos som på spornosexuellt manér avvisade alla kvinnoväsens kärlek och istället förälskade sig i sin egen spegelbild. Han förtvinade till slut av denna olyckliga kärlek och till minne av honom uppkallade gudarna den vackra narcissen efter honom. Men även om det redan bland de gamla grekerna fanns spornosexuella så tycks det enligt Mark Simpson vara någon epidemi på gång. Vi frågar oss om det är det något de hällt i vattnet?

I vilket fall som helst, som reaktion på den modärne mannens framväxt har timmerhuggarsexualiteten uppstått.

En manlig identitetskategori som svarar mot den amerikanska drömmen om klassisk manlighet är lumbersexualiteten. Den lumbersexuella mannen klär sig i denim, läder och flanell och bär sitt salongsansade skägg som den sista droppen vatten. Idealet är en romantiserad bild av den mytologiska ­figuren Paul Bunyan, en jättelik skogshuggare som enligt ­legenden skapade Grand Canyon när han släpade yxan efter sig.

De spornosexuella tycks tack och lov, liksom socialliberaler, var måttligt intresserade av att föröka sig. Det gör att vi enligt evolutionsläran kan förvänta oss att världen inom några generationer kommer befolkas av skogshuggare. Denna dag kan inte komma snart nog.

Är du LGBTTQQFAGPBDSM eller är du LGBTTQQFAGPBDSM-fob?

Från väster om den stora pölen rapporteras att akademierna går i bräschen. Wesleyan University erbjuder jätte-mega-super-inkluderande studentbostader i sitt ”Open House”.

154 Church Street. Open House is a safe space for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Transsexual, Queer, Questioning, Flexual, Asexual, Genderfuck, Polyamourous, Bondage/Disciple, Dominance/Submission, Sadism/Masochism (LGBTTQQFAGPBDSM) communities and for people of sexually or gender dissident communities. The goals of Open House include generating interest in a celebration of queer life from the social to the political to the academic. Open House works to create a Wesleyan community that appreciates the variety and vivacity of gender, sex and sexuality.

Alla toleranta människor som läser ovanstående annons undrar omedelbart varför universitetet måste vara så exkluderande mot sporno- och timmerhuggarsexuella.

Mindre toleranta människor undrar kanske om akademierna fortfarande sysslar med traditionellt patriarkala aktiviteter som forskning och utbildning, eller om studenterna på Open House efter alla inkluderande aktiviteter helt enkelt inte har några krafter kvar till studier.

Själva nöjer vi oss med att påminna om att allt är normalt och lika mycket värt.

Handels-socialist-högskolan levererar

Staten subventionerar Handelshögskolan till 20 procent och får valuta för pengarna. Där utbildas istället för handelsmän numera goda socialister utan kunskaper i ekonomi. Särskilt medlemmarna i Socialdemokratiska ekonomiklubben som propagerar för återinförandet av fastighetsskatt. Tydligen får ungdomarna inte lära sig ekonomiska elementa som utbud och efterfrågan längre, ty (1) ”En fastighetsskatt skulle dessutom kunna dämpa prisstegringen på bostadsmarknaden” men (2) ”så påverkas i regel inte människors beslut att köpa en bostad i någon större utsträckning av en fastighetsskatt.”

Enligt trion Örjes-Bustos-Hakula bör folk använda värdestegringen på fastigheter till att belåna sig för att kunna betala fastighetsskatt.

Ofta tas det klassiska argumentet upp att om värdet på ett hus stiger så ökar även kostnaderna med en fastighetsskatt. Motargumentet, som sällan lyfts i sammanhanget, är att ett ökat värde på en bostad också är en finansiell vinst. Vinsten finns där till och med även om du inte realiserat vinsten genom försäljning. Detta då ett ökat värde på ditt hus möjliggör ökad belåning som mer än väl täcker ökade skattekostnader.

De avslutar med en uppmaning till sin handelsföregångare Magdalena Andersson

Vi säger: Återinför fastighetsskatten – den är både rättvis och effektiv.

Bevare oss från effektiva skatter. Om Handels numera utbildar kapitalister av sådan kaliber behöver vi inga kommunister.

Och framtidsministern likaså

Vi har med spänning väntat på vad framtidsoraklet skulle berätta för oss om framtiden. Och nu har dom fallit: Robotarna kommer!

I går kommenterade Persson, med anledning av en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning, framtiden såhär: ”Teknikutvecklingen går oerhört fort. Och jag tycker att det är viktigt att man förstår vad det är som händer och att man kan förhålla sig till det då med politiska åtgärder” (Ekot). Rapporten listade yrken som inom 20 år antas vara borta och Persson insåg genast att detta skulle få konsekvenser för kommande arbetslöshetsstatistik.

Vi påminner här om tragedin i att 99% av 1700-talets bönder numera är arbetslösa och driver omkring på IT-företag, verkstadsföretag, sysslar med bioteknik, raketforskning och har sex veckors betald semester och en medellivslängd på över 80 år. Persson är beredd på att denna tragedi ytterligare förvärras och står redo att vidta kraftfulla politiska åtgärder.

För att inte tala om Världsministern

Som om inte Roosevelts New Deal var illa nog så vill världsministern utöka katastrofen till global nivå.

Statsminister Stefan Löfven (S) har länge talat om att han vill att världen ska få en ”new global deal” mellan arbete och kapital där bland annat bättre villkor för arbetstagare över hela världen ingår.

Vem får uppdraget att leda detta framtidsarbete om inte självaste framtidsministern i samarbete med en ”toppdiplomat”.

Toppdiplomaten Thomas Hammarberg ska leda regeringens expertgrupp där barns rättigheter, jämställdhet och medmänsklighet ska gå på export.

– Sverige och Norden har en bra historia att berätta för omvärlden. Vi har lyckats lite bättre än andra med att få en hyfsad balans mellan hänsyn till människor, deras behov, naturen och att samtidigt vara ekonomiskt konkurrenskraftiga. Det gör att andra länder gärna vill lyssna på oss, vilket ger oss en slags mjuk makt som vi borde använda mer, säger Persson.

Nej Kristina. Ingen i världen bryr sig om den ”mjuka makten” i genusfrågor från ett  litet land strax under nordpolen med nio miljoner invånare. Men toppdiplomaten lever i samma drömvärld:

– Vi står fortfarande lite utanför maktblocken och jag tror att Sveriges alliansfrihet är bra i det här sammanhanget. Att vi har ett omfattande bistånd, trots att vi är ett litet land, och att vi tar emot fler flyktingar än andra ger oss en viss goodwill.

Norge tycks inte riktigt dela toppdiplomatens syn på denna goodwill utan där finns det krafter som just på grund av ”flykting”-politik vill återinföra passplikt vid gränsen.

Hets med fågelgrupp åtgärdas

Även om den svenska godheten inte är någon vidare exportsuccé har Sverige lyckats sätta sig på kartan i fågelvärlden. Sveriges ornitologiska förening har tagit ansvar och städat upp i eget fågelbo. Några av oss med utländska kopplingar har fått frågan om detta som de hört om Sverige stämmer. Vi svarar: ”No idea, I am from Switzerland, the land of cuckoo.”

Ett tiotal fåglar får nya, politiskt godkända namn. Till exempel kafferseglaren får nu heta vitgumpseglare.

Orsaken till att fågeln döps om är att det är hets mot folkgrupp i Sydafrika.

Enligt våra, erkänt bristfälliga, fågelkunskaper tycks den mest hålla till i södra Europa och norra Afrika. Men vi kan inte ta risken att någon rackare flyger ner till Sydafrika och hetsar.

Fågelföreningen är en stark och självständig förening som står stadigt på egna ben och inte låter sig fösas omkring av tidsandan. Till exempel satte man kraftfullt ner foten i hårda diskussioner med språkrådet:

– Kafferseglare har döps om till vitgumpseglare, dock gick vi emot Språkrådet som också varit rådgivande, de rekommenderade att vi skulle använda två S, säger Anders Wirdheim.

Vi förutsätter nu att Holland, Frankrike och de latinspråkiga folken böjer sig inför den svenska mjuka makten och byter namn på pippifåglarna de också.

Det gamla namnen skickar vi ner i minneshålet. De har aldrig hänt.

Gulagförnekare

Något annat som heller aldrig hänt är sovjetiska koncentrationsläger, i alla fall om man ska tro Åsa ”jag-grät-när-berlinmuren-föll” Linderborg.

Påståendet saknar proportioner. Att kritisera hur Sovjet agerade som segermakt i Östeuropa är givetvis motiverat och därför okontroversiellt, men Auschwitz hade trots allt inget motstycke bakom järnridån. Ingen sovjetisk motsvarighet till Generalplan Ost förverkligades i det kommunistiska Östeuropa.

Minneshålet. Schvopp. Borta.

Andra kollegor på Sanningsministeriet

Inte bara fågelföreningen och gulagförnekarna har kontor på Minitruth. Där sitter även folk som hittar på nya ord för tiggare: EU-migranter är en variant på uppgång.

Även Ehsan Fadakar, Aftonbladets chef för sociala medier, MiniSocMed. Han oroar sig över att ungdomen inhämtar nyheter från icke-godkända källor.

Det var inte så länge sedan nästan alla satt framför teven på kvällen och tog del av samma nyheter och läste tidningar som i stort sett gav samma världsbild och referensramar. Så är det inte längre.

Det finns till och med de som är ”nyhetsundvikare”.

Andra undviker inte nyheter utan hämtar dem från alternativa källor som Flashback och Reddit. Mycket vanligt är också att få sina nyheter genom länkar som kompisar delar på sociala medier.

I flödet skapar och förstärker man sin världsbild, var och en i sin mediala bubbla. Ehsan Fadakar går så långt som att kalla det för hjärntvätt.

Alltfler väljer bort traditionella medier. Det gäller särskilt unga som i många fall söker sig bort från den breda allmänna nyhetsförmedlingen. Nu kommer varningar att den här utvecklingen i längden kan vara en fara för demokratin.

Lösningen är UTBILDNING, antagligen i MiniSocMeds regi.

– Det krävs verkligen utbildning, både bland yngre och äldre. Folk måste förstå hur sociala medier fungerar, hur vi tror att vi får nyheter från en massa olika källor men att det egentligen bara är en väldigt liten del eftersom det bekräftar vår världsbild.

– Annars blir det otroligt problematiskt för demokratin, säger Ehsan Fadakar.

Achtung, polizei ska skydda politiker genom att övervaka internet

Den nye polischefen Dan Eliasson, som sitter på våningen under MiniSocMed, är av samma åsikt som Ehsan Fadakar: Det fria ordet på internet är ett hot mot det öppna demokratiska samhället, liksom mot politiker och mediehus. Därför ska polisen nu inrätta tre grupper som ska syssla med övervakning av felaktiga åsikter som sprids på nätet för att skydda det fria ordet och andra demokratiska värderingar. Han ska dessutom skydda konstnärer som uttrycker det fria ordet. Så länge de inte gör det på internet får man förmoda. Frågan är om Eliasson också ska skydda gallerister från polistillslag och från att sättas i fängelse när de utövar sina demokratiska konstnärliga rättigheter?

WCPGW?

Rasbiologiska kartläggningar på uppsving

SVT har gjort en rasbiologisk kartläggning över styrelsemedlemmar för att se om det är överrepresentation av människor som ”definierar sig som vita”.  Metoden i forskningsprojektet gick ut på att titta på bilder och försöka räkna ut om objekten definierade sig som vita.

Vi tittade på bilder av alla styrelseledamöter och sökte information om dem på internet. Vi ansträngde oss mycket för att försöka hitta ledamöter som skulle kunna falla utanför den vita normen men vi hittade bara en. Amerikanskan Barbara Milian Thoralfsson som har rötter i Kuba.

Men hur detta enda avvikande objekt definierade sin hudfärg var dock oklart.

Tyvärr har Barbara Milian Thoralfsson, som sitter i SCA:s styrelse, vänligen avböjt att kommentera. Hon har dock inte motsatt sig publicering och är helt medveten om vår kartläggning. Vi vet dock inte om hon själv definierar sig som ”icke-vit” latinamerikan. Kanske inte och i så fall har vi inte hittat en enda person med annan hudfärg än vit.

Om hon skulle ha mage att definiera sig som vit så torde det ändå vara en förmildrande omständighet att hon är kvinna. Såvida hon inte dessutom definierar sig som man. För då är hon ond. Om hon inte samtidigt definierar sig som trans-man givetvis.

Vi på ”Veckan” önskar dig en härlig helg och en underhållande vecka!

10 reaktioner på ”Veckan som förgick, vecka 9”

 1. Finns det någon orsak till att robotar för produktion utvecklas inom privat näringsliv och inga verkar utvecklas inom offentlig verksamhet? Ledtråd 1) Företag behöver alternativ till höga kostnader för mänskliga arbetare. Ledtråd 2) Offentlig verksamhet behöver inte ta hänsyn till höga kostnader.

 2. ”Om hon skulle ha mage att definiera sig som vit så torde det ändå vara en förmildrande omständighet att hon är kvinna. Såvida hon inte dessutom definierar sig som man. För då är hon ond. Om hon inte samtidigt definierar sig som trans-man givetvis.” – Den här paragrafen skulle jag vilja definiera som ”intersektionalismens dilemma”. Haha, tack för ett gott skratt.

 3. Det ni skriver raljerande om Handelshögsskolans socialdemokratiska ekonomiklubb faller tillbaka på er själva, då fakta visat att då fastighetsskatter avskaffas stiger priserna. Detta kan rent av resultera i en bubbla.

  Vad som borde ske är, helt enligt ekonomins grundläggande sanningar, att bostadsbyggandet stimulerades samtidigt så att de stegrade priserna möttes av ett ökat utbud som stabiliserar dem.

  Vi måste ha någonstans att bo. Fastighetsskatten innebär emellertid att folk med låga inkomster men med en ärvd förmögenhet inte kan placera dessa pengar i en högt värderad fastighet. De kan kanske köpa fastigheten med förmögenheten, men de klarar inte av fastighets- och förmögenhetsskatter.

 4. Om man läser artikeln från de tre studenterna på Handels-socialist-högskolan och ställer sig frågan om den bygger på kunskaper de har fått från skolan, ja, då undrar jag verkligen vad det är de lär ut på den skolan vad gäller ekonomi.

  Socialistisk-ekonomi-logik enligt artikeln:

  1. Ökad konsumtion ökar välfärden.
  2. Ökad moms minskar konsumtionen.
  3. Ökad skatt på fastighet minskar inte konsumtionen.

  Min logik: Mer skatter drabbar alltid och mest de som tjänar minst.

  1. @ Göran

   Ja, du har rätt i att den högre undervisningen verkar mycket styrd. Ämnet handelsrätt har förvandlats och blivit något slags allmän rättskunskap. Synd. Om det varit ett privat lärosäte hade man nog sätt till att studenterna fick mer information och kunskap om avtalsskrivande, letters of intent och annat än om allmänt svammel. Den urpsrungliga inriktningen var att serva näringslivet. Vem som nu är den yttersta adressaten för kunskapsspridningen är lika vagt som undervisningen själv. Sådana som doktorerar i konstitutionell rätt eller straffrätt har kunnat få professurer i ämnet utan att prestera något av större relevans för handelslivet. Så har ämnet kommit att byta namn på ort efter ord.

   En återställare bör ske. Folk som vill ha rättsliga kunskaper och insikter utan att genomgå juristprogrammet bör kunna köpa kurser i handelsrätt. Det är mycket viktigt att dessa kunskaper får allmän spridning, gärna köpt i paket med kurser i bökföring och allmän redovisning.

   En genomgång bör ske av hur statens pengar användes i kunskapssammanhang.

 5. Måste lägga till:

  Skatt på ägande, såsom en fastighet, innebär en successiv stöld av ägandet och således ingen äganderätt.

  1. Den som slår en medmänniska på käften kan dömas till hundra dagsböter. Den som bedriver en liten rörelse får betala böter år efter år…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *