Veckan som förgick: Vecka 44

Vi sammanfattar ännu en vecka. Vi konstaterar att det verkar som att den sittande regeringen är den bästa regeringen i mannaminne ur en libertariansk synvinkel och kan komma att göra mycket gott för friheten i ett längre perspektiv. I andra nyheter har de föregående veckornas minkjakt ubåtsjakt förutsägbart lett till att både rop på NATO-medlemskap och återinstiftad värnplikt hörs igen, och riksbanken satte räntan till samma siffra som papperspengar onekligen tenderar till (dvs. noll), något som vår egen Klaus Bernpaintner förutsåg redan 2011. I internationella nyheter blev en feministisk video omtalad, dels för att den visade att män är hemska och dels för att den på grund av otur med ljudupptagningen anklagades för att vara rasistisk. Vi avslutar med lite lokalnyheter från landet lagom.

Den bästa regeringen i mannaminne

piardSedan valet i september har varje ny vecka medfört sig nya politiska lustigheter med avsändare den sittande regeringen. Sedan valet har vi bland annat sett att statsminister Löfven gjort bort sig i TV, oförmögen att räkna upp de 7 personer som han ska ha möte med, samt ett ytterst förvirrat möte på EU – nämnden där Löfven lade fram både sitt originalbud och sitt lägsta bud samtidigt, vilket ledde till förvirring och storartad komik.

Vice-statsminister Romson blev påkommen med att göra saker som hon vill sätta andra människor bakom galler för, men ursäktade sig med att det, som vanligt, var en vit medelålders mans fel (hennes man, närmare bestämt). När det sedan framkom att miljöpartiet hade anställt en person som nyligen dömts för narkotikasmuggling, var ursäkten att Romson inte hade något att göra med detta utan det var återigen en vit medelålders mans fel (Per Ängquist). Romson blev helt plötsligt otillgänglig, och svarade enbart på frågor via SMS.

Kulturminister Alice gav en förvirrad intervju, där det enda man fick fram var att hon tyckte det var viktigt med mångfald, demokrati och yttrandefrihet. När hon fick frågan vad hon tyckte om att man ändrat i döda författares verk för att passa nutiden svarade hon att det var en hypotetisk fråga, trots att händelsen som det hänvisades till faktiskt inträffat i verkligheten. Om Alice Bah är en postmodernist som inte tror på vare sig sanning eller verklighet framgår inte av intervjun, men det ger givetvis upphov till vissa frågor. Det har även framkommit att hon varit medlem i MUF, vilket hon förnekat, samt att hon bad till Gud om att några barn skulle dö.

Dessutom har Mehmet Kaplan blivit anklagad för islamism, och dessutom hävdat att personer som reser från Sverige till Syrien för att strida sida vid sida med terrorgruppen ISIS är att likställa med de svenskar som stred sida vid sida med finländare i det finska vinterkriget.

Utrikesminister Wallström har sagt att hon kommer att föra en feministisk utrikespolitik trots att hon uppenbarligen, och i motsats till andra feminister, inte tycker att ”Nej betyder Nej”. Enligt Wallström kan man helt enkelt inte veta att nej betyder att någon inte vill, utan man måste utreda vad som menades med nej-svaret, och framförallt varför man svarade nej. Sedan gör man om samma sak igen, tills det blir ett ja. Är det alltså detta som menas med en feministisk utrikespolitik? En sak som i varje fall måste räknas som feministisk utrikespolitik är erkännandet av en stat med tydliga kopplingar till islamistiska krafter… eller?

Som libertarian är det givetvis helt ointressant om ett rövargäng erkänner ett annat rövargängs existens. Vi hade hellre sett att Wallström inte hade erkänt Palestina och en tvåstatslösning, utan istället underkänt Israel som stat och uttalat stöd för en nollstatslösning. Sen kunde hon fortsatt med hela mellanöstern, och vidare till Europa, Amerika, Asien etc. Själva ordningen är av underordnad betydelse. Nu kommer detta säkert aldrig inträffa men det sägs att hoppet är det sista som ryker, så vi får väl fortsätta hoppas.

Sen har vi skolminister Fridolin, som lovat ”fixa” skolan på 100 dagar, och som nyligen spelade in en video där han talade till lärare som om de själva gick i skolan. Fridolin anser sannolikt att skolan fixas bäst genom att begränsa lärares, föräldrars och barns valmöjligheter så mycket som möjligt. För utan val är det ju lika för alla. Tveksamt vad denna flicka i årskurs åtta tycker om detta. Utbildningsminister Fridolin hade även en anställd ”topptjänsteman” som SÄPO efter två dagar ansåg vara en säkerhetsrisk för riket (ett svårslaget rekord), och som hade ca. 200 000 kronor i skuld hos kronofogden. Just vilka kvaliteter som personen anställdes för är oklart, men det ger en ytterligare dimension till skämtet att regeringen borde vara med i Lyxfällan.

Som grädde på moset har Sverige även begåvats med en framtidsminister som inte bara antas ha förmågan att se in i framtiden utan som har ett rikt förflutet som sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden. Detta unika historieperspektiv betyder att framtidsministern personligen har upplevt samhällets orättvisor under historiens gång. Det är unikt i svensk historia, ja i världens historia vågar jag säga, att ha en minister med erfarenhet av att ha mördats, förslavats och förtryckts på grund av sitt kön.

Dessutom hade vi nyligen en ubåtsjakt, där resultatet var att det öppet erkändes att allmänheten hade ”ett försprång” när det gällde spaningsarbetet. Jag låter läsaren dra sina egna slutsatser angående detta.

Varför tar jag då upp allt detta? Jo, för att det finns de som tycker att detta är skäl nog att utlysa nyval, och att nyval skulle vara att föredra framför att den nu sittande regeringen fick sitta hela sin mandatperiod. Inte alls, säger jag. Låt regeringen sitta kvar i, och forsätta göra bort sig under, fyra år!

Detta kommer i längden att vara bra för Sverige eftersom det kommer att leda till att politikerföraktet späs på ytterligare. Och ju tidigare folk inser att politiker är parasiter och klåpare, desto bättre. För dem själva, och för samhället i stort.

Natomedlemskap närmar sig

Aftonbladet rapporterarswenato:

Det är första gången som det är en övervikt för ja till Nato i en Novusundersökning. Andelen som säger ja till Nato är 37 procent, medan 36 procent tycker att Sverige även i fortsättningen ska stå utanför försvarsalliansen. Det svenska försvarets ubåtsjakt i Stockholms skärgård och konflikten i Ukraina är händelser som kan ha påverkat opinionen. I en mätning för Ipsos i maj ville 28 procent att Sverige skulle gå med i Nato medan 56 procent föredrog att vi håller oss utanför.

Lekstugan i skärgården har gett önskat resultat. Fårskocken har rättat in sig i ledet. Bäääähh.

En bra sak med nuvarande regering är att den inte är natokramare. Detta visste givetvis den förra regeringen om. Det var därför den hade så hiskeligt bråttom att driva igenom det stora värdlandsavtalet med Nato. Det skedde i grevens minut, bara tio dagar innan valet. Bråttom, bråttom.

Vad är problemet med ett medlemskap i Nato? Här är några saker att beakta. Titta på vad Nato har ställt till med runt om i världen. Tillsammans med den amerikanska regeringen har man mördat hundratusentals oskyldiga, man provocerar Ryssland genom sin utbredning i europa, tvärtemot löften om motsatsen. Som natomedlem kommer Sverige bli indraget i Natos imperiebygge. Med de provokationer Nato ständigt sysslar med är det stor risk att Sverige då hamnar i skottzonen på riktigt. Dessutom är det oerhört naivt att tro att bara vi blir medlemmar så kommer vi få en massa gratis beskydd. Knappast, det kommer antagligen i långa loppet kosta mer än idag då våra förpliktelser kommer utökas till åtaganden att bomba bruna små barn i Afghanistan etc. Dessutom är Nato ännu en överstatlig politisk organisation typ EU som vi blir insyltade i. För fred, frihet och välstånd behövs politisk decentralisering, inte ännu ett steg mot global regering.

Försvarsförbund brukar följa ett klassiskt mönster. De börjar som oskyldiga politiska försvarssamarbeten, utvecklas till politiska monster som skjuter vilt åt alla håll, och till slut riktar de vapnen inåt mot de undersåtar de påstår sig skydda. Det mesta börjar med de gamla grekerna, och därifrån har vi ett klassiskt exempel: Det attiska sjöförbundet

The Delian League, founded in 478 BC, was an association of Greek city states, members numbering between 150 to 173, under the leadership of Athens, whose purpose was to continue fighting the Persian Empire after the Greek victory in the Battle of Plataea at the end of the Second Persian invasion of Greece. Shortly after its inception, Athens began to use the League’s navy for its own purposes. This behavior frequently led to conflict between Athens and the less powerful members of the League. By 431 BC, Athens’ heavy-handed control of the Delian League prompted the outbreak of the Peloponnesian War; the League was dissolved upon the war’s conclusion in 404 BC.

Den som undrar hur de pampiga byggnaderna i Aten finansierades kan en hel del ledtrådar i den här historien.

Värnplikt likaså?

Med den nye försvarsministern på plats har det blivit på tapeten att återinföra värnplikten igen. Värnplikten infördes år 1901 och avskaffades de facto i början på 90-talet. Under den tid värnplikt ännu rådde var det bästa sättet att slingra sig undan att under mönstringen gråta en skvätt hos psykologen, förklara att man var sängvätare eller homosexuell (helst båda). Idag skulle det nog snarast betraktas som merit. Värnplikten avskaffades de jure år 2010 och sedan dess har man tydligen haft personalförsörjningsproblem.

I den upp-och-ner-vända värd vi numera befinner oss tycks försvarsmakten, försvarsministerns eget parti (S) och Alliansen vara emot återinförande av värnplikt, medan vänsterpartiet (kommunisterna) är för!

Slaveri i statens tjänst är inte önskvärt. Vi som har genomlidit det kan dock ibland komma på oss själva med att sakna det. Det lämnar djupa minnen, inte bara av meningslöshet, massvis av korsordslösning, timmar av spaning ut i tomrummet efter ryssen, kommendering att göra rent vapen som redan är rena, övning i att gå i takt, etc. utan även av vänskap, strapatser, enighet mot en gemensam fiende (befälen, inte ryssen) och att se flickrekryterna bada i rosa baddräkt när pojkarna badade i arméns blå tarzanbyxor.

Somliga pojkar har växt upp utan att göra något manligt hela sitt liv, och att då få ansvar för vapen som skjuter skarpt, känna smaken av (sitt eget) blod i munnen, köra tunga fordon och lära sig veta hut har en viss fostrande effekt. Ett sätt att få det goda utan det onda vore att göra som i Schweiz: Dela ut vapen och ammunition till folket och lämna över till hemvärnet, som ska vara frivilligt.

The end of feminizm, snälla?

fuck-hateUnder den gångna veckan utsattes vi även för en video som skulle visa på de trakasserier som män utsätter kvinnor som är ute och går på stan för, så kallad catcalling. Videon har i skrivande stund nästan 30 miljoner views på Youtube, vilket är anmärkningsvärt. Dock dröjde det inte länge förrän en storm visade sig vara i annalkande. Videon, som visar män som flörtar och stöter på den promenerande kvinnan visade sig tydligen vara rasistisk eftersom de män som utsatte kvinnan för detta beteende huvudsakligen var icke-vita. Och eftersom videon inte visade att vita män var hemska måste den vara rasistisk. Intersektionalitetsmatrisens vara eller icke vara var hotad.

Förresten, finns det någon som vågar tvivla på att om videon hade innehållit enbart vita män hade det inte varit någon som hade skrikit rasism? Men eftersom alla vet att vita män är det allra värsta som finns, och att de är det allra största hotet mot henskligheten, och eftersom videoskaparen är en ”social justice warrior” av rang och således aldrig kan vara rasist, måste det alltså finnas en annan förklaring till varför just de vita männen var frånvarande. Producenten Rob Bliss förklarar varför det var fallet:

”Vi hade faktiskt ett stort antal vita killar, men av någon anledning var det mesta som de sa i förbifarten eller togs inte upp av kameran. Oljudet från gatan störde också ut en del av det som vita män sa”.

Aj aj, rackarns vilken otur! Vi får hoppas att det räcker som förklaring för personen som klagade på att videon var rasistisk, en viss Hanna Roslin. Vissa av er kanske känner igen Hanna Roslin som författaren till boken The End of Men: And the Rise of Women. Om ni inte visste det, vet ni det nu.

Det enda hopp man kan ta med sig från den här historien är att de inbördes stridigheterna förhoppningsvis fortsätter och tar död på denna samhälleliga cancersvulst förr hellre än senare.

Som libertarian, och således individualist, är det väldigt svårt att förstå folks fascination med kön, hudfärg, och så vidare. Det är för mig fullständigt irrelevant om någon är en man eller kvinna, gammal eller ung, blå/grön/gul/vit/svart/brun etc. Fast det säger jag säkert för att jag är vit och man och således privilegierad. Jag är orasifierad och ogenderfierad, trots att jag utpekas på grund av mitt kön och min hudfärfg. Jag kan helt enkelt inte förstå.

Om det ändå vore så väl…

Nåväl här finns för övrigt en bättre version av videon.

Nollräntan

I ärlighetens namn är det ingen större skillnad med reporänta på 0,25% (som innan senaste sänkningen) och 0%, men det är en psykologisk gräns som får vanligt folk att haja till. ”Gratis pengar?”

Efter idog ordvrängande har vi kommit fram till att det bästa sättet att förklara dessa fantasiräntor är att beskriva hur de innebär att Riksbanken ”stimulerar” ekonomin idag med dina pensionsbesparingar som var tänkta för din framtida ålderdom.

Träffande definition av en miljöpartist, av en miljöpartist

– Jag tycker att den här beskrivningen, som jag hörde någon gång, stämmer bättre in på oss i dag: Miljöpartister är människor som bor i städer men önskar att de ville bo på landet, sade Maria Wetterstrand.

Finns det någon som känner sig manad att uppmana de miljöpartister som bor i den stora stygga staden att det finns en alldeles utmärkt och enkel lösning på deras problem, som inte involverar att tvinga alla andra att anpassa sig? De kan flytta.

Lokalnytt

standard_f-sverigOch så lite lokala nyheter : Vi noterar att politiker i Älmhult  har blivit nyfrälsta konservativa och väljer att försöka få kontakt med de döda för rådgivning (”Tradition is the democracy of the dead”, som G. K. Chesterton sade). En äldre man (ej död) valde att tolka uttrycket ”revirpinkande” bokstavligen i sin kamp mot vildsvinen. Vi väntar med spänning på vetenskapliga tester om det även går att applicera på skadedjur i största allmänhet, särskilt de av typen rattus bureucrattus. Vi vet dessvärre inte vet hur det har gått med parkeringsbots-skandalen i Billinge, men hoppas att källor kommer informera oss inom kort. Vi är dock glada att höra att föraren från Säter som slog runt i fläskracet klarade sig oskadd. Det var allt som hänt i landet lagom!

5 reaktioner på ”Veckan som förgick: Vecka 44”

  1. Ha ha, skön text 🙂
    Själv är jag hyffsat nöjd med valresultatet. Jag sörjer bara att F! inte tog sig in. Om fyra år får vi lov att fixa in dem så att vi säkerställer ordningen 😀

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *