Hur lagen blev maktens verktyg

I början av 1700-talet var det ekonomiska livet till stor del styrt av sedvana, det vill säga icke nedtecknade rättsregler. Exempel på detta är att byarnas inre liv reglerades av byrätten, vars regler var lokala och i större delen av landet inte nedtecknade. Sedvanan var en del av rättssystemet lika mycket som de skrivna lagtexterna.

Lag — nedtecknad eller — ej förutsattes vara gammal. Det var åldern som gav den dess legitimitet och lagen kunde därför i princip inte ändras, bara utökas. En förutsättning för att de nya lagarna skulle accepteras var att de stämde med det allmänna rättsmedvetandet.

Under 1500- och 1600-talen hade det bland de makthavande vuxit fram en syn på lagstiftningen som innebar att den sågs som ett redskap för statsmakten att omforma samhället. I Sverige ökade efter 1680 antalet lagtexter om produktion och ägande mycket kraftigt. Centralmakten sökte gripa in för att skapa mer generella rättsregler, något som även gav möjlighet för kronan att få större insyn i vad som skedde i lokalsamhället.

Sedvanan var med nödvändighet lokal, vilket gjorde den svår att anpassa till skriven lag. Inte sällan kunde det uppstå motsägelser i förhållande till den skrivna lagen.

Kampen mellan kronans lagstiftning med sina generella anspråk och den lokala sedvanan blev utdragen. I praktiken hade kronan ofta svårt att få sina lagar och beslut verkställda på lokalplanet. Inte sällan bidrog till detta att lagarna, strikt tillämpade, skulle fått absurda konsekvenser.

Gradvis vinner dock den nedtecknade, generella lagstiftningen insteg, något som framför allt blir märkbart under 1800-talet.

(Ur ”Det svenska jordbrukets historia”, band 3: ”Den agrara revolutionen”.)

Rulla fram 200 år och vi kommer till nutid där det på fullaste allvar sitter folk som har svårt att få ett riktigt jobb och stiftar nya lagar varje dag — med komplett ”absurda konsekvenser” för hederligt folk.

9 reaktioner på ”Hur lagen blev maktens verktyg”

 1. Som en lärare sade (på ett ungefär) när jag läste juridik:

  Tio guds bud – 70 ord
  Amerikas frihetsförklaring – 270 ord
  EU-lag om gurkor – 3.000 ord

  I USA sägs varje amerikan bryta mot tre lagar per dag i snitt som kan ge fängelse utan att de ens vet om det.

 2. Jag blir förvirrad.

  Är inte lagen som verktyg för makten definitionen på en stat, och således knappast något nytt på 1500- och 1600-talet?

  I det skandinaviska samhället före staten, ansågs ingen människa ha rätt att stifta lagar. Lagen ansågs urgammal, helig och oföränderlig.

  Men när de nordiska staterna upprättades, fick man en kung som hade makt att inte bara stifta lagar, som alla skulle rätta sig efter, han hade också genom sina ”ombudsmän” makt att upprätthålla lagen.

  Därför fick Valdemar Sejr under sin regeringstid i Danmark ett annat tillnamn: Valdemar Lovgiver (lagstiftare).

  År 1200 deklarerade en kunglig förordning av honom, särskilt avsedd för skåningarna, hårda straff vid blodshämnd.

  http://archive.org/stream/manddrabsforbryd00jr/manddrabsforbryd00jr_djvu.txt

  Före staten var Skandinavien ett ättesamhälle, där släkten säkrade att tingets domar och beslut blev verkställda.

  Det sägs i denna förordning att Skåne ”framför andra länder i vårt rike hemsökes av mandråp”.

  Nu skulle rätten att bestraffa tillhöra kungen och staten.

  1. Apropå det förresten, är inte en vanlig uppfattning att när Adam och Eva åt av kunskapens frukt, betyder det att de uppfann mänskliga lagar?

   ”Trädet som ger kunskap om gott och ont” anses enligt denna uppfattning vara människoskapade lagar.

   http://www.badquaker.com/archives/2244
   http://www.dhushara.com/book/god/sat/sat.htm
   http://www.badquaker.com/archives/2072
   http://books.google.se/books?id=mYJmrfPBvwwC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

   Och hade inte trädet också en viktig symbolisk betydelse i förbindelse med lag och tvistlösning och tingsplatser i det förkristna Nordeuropa?

   Yggdrasil var ett träd som bar upp och omgav hela världen, en ask, under vilken gudarna höll ting.

   Saxarnas Irminsul, som förstördes av Karl den Store, var väl också ett sådant träd?

   1. Tack för tipset, var helt klart intressant! Det verkar vara en del i en serie om Tyskland, försökte hitta fler avsnitt men allt jag hittade var otextat, vet du om fler finns att hitta?

   2. Det finns två säsonger:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Die_Deutschen

    Du hittar fler engelsktextade avsnitt om du söker på die deutschen english subtitles eller engsub.

    Mest intressant är kanske episoden om hur den store centraliseraren Bismarck samlade smårikena i Tyskland till en centralstat:
    https://www.youtube.com/watch?v=Tyeu2Z_p9sM&feature=player_detailpage

    Det är frestande att fundera hur Västvärlden sett ut, och synen på ”Kleinstaaterei” och secession varit i dag, om det inte vore figurer som honom, Garibaldi och Lincoln.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Kleinstaaterei

 3. Bruce Benson har en mycket läsvärd redogörelse just för hur lagen blev ett maktmedel i boken The Enterprise of Law, med fokus på England.

  1. Jyllandslagens inledningsord ”Mæeth logh skaller land bygges”, intressant nog från ovan nämnde Valdemar Sejrs (Lovgivers) tid.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *