Socialfascism

Kommunism innebär att ”folket” (dvs staten) äger produktionsmedlen. Mussolini definierade fascism som att entreprenörer ”äger” produktionsmedlen, men staten bestämmer över dem.

I Sverige har vi inte ännu socialkommunism, dvs att staten fysiskt sett äger barnen. Vi har dock en välutvecklad socialfascism, vilket innebär att barnen bor hemma hos sina familjer medan staten bestämmer över dem. Det visar sig bland annat i att staten dikterar vad barnen ska lära sig under den obligatoriska närvaron i dess institutioner, samt att staten ibland tar tillbaka barnen från föräldrar som inte gör vad staten kräver av dem.

Den svenska socialfascistiska traditionen härstammar från makarna Myrdal. Följande klipp från vänsterliberala MSNBC visar att USA jobbar hårt på att komma ikapp.

https://www.youtube.com/watch?v=N3qtpdSQox0

12 reaktioner på ”Socialfascism”

 1. Makarna Myrdal skulle ha kastrerast/sterileserats. Då hade vi även sluppit Jan M, Pol Pot-kramaren…

 2. ”Vi måste slå igenom den privata idéen om att barn tillhör föräldrarna, eller att barn tillhör familjen, och inse att barn tillhör hela samhället.”

  När hon säger det där så får jag en obeskrivlig känsla i kroppen. En känsla av ondska?

  Men ja, dom har inte kommit ikapp Sverige ännu. För att citera överläkaren i kidnappningsfallet Domenic Johansson:

  ”Det går att byta föräldrar…utan att få bestående psykiska skador.”

 3. Det är förmodligen det allvarligaste övergrepp staten systematiserat, 12 år av människorov och centralstyrd indoktrinering. Striden om barnens rätt att få kunskap från olika håll och att få fritt söka kunskap utanför statens hägn är det som kommer att skaka om systemet mest. En nyckelfråga för en frihetlig utveckling. Det statliga gynnandet av ”dagis” som enda realistiska alternativ adderar ytterligare viktiga år till modellerandet av kollektivistiska grupptänkare. Ett fritt Internet och en upplösning av skolmonopolet så har barnen en chans att rädda skallen.

 4. ”Det är förmodligen det allvarligaste övergrepp staten systematiserat, 12 år av människorov och centralstyrd indoktrinering. Striden om barnens rätt att få kunskap från olika håll och att få fritt söka kunskap utanför statens hägn är det som kommer att skaka om systemet mest. En nyckelfråga för en frihetlig utveckling.”

  Dock är ju, i vart fall hoppas jag det, barn och ungdomar i regel rätt bra på att se igenom lögnpropaganda och bullshit. Det hoppas jag i vart fall. Sossarna är vad jag förstår det lite bittra över detta med att religiösa friskolor får existera i Sverige. SSU ansökte någon gång på ploj om att starta en socialistisk friskola för att demonstrera det i dereas mening absurda med denna tingens ordning. Religiösa friskolor får dock bedrivas fortfarande då de skyddas av den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. Synd för sossen…

  Att sossarna ens skulle kunna tänka tanken att ett stort antal skolor i Sverige och andra institutioner är grundligt sosseriimpregnerade ska vi dock inte tro. Det roliga med sådana toleransens banérförare är just hur extremt intoleranta de är mot alla som inte delar deras egna toleranta åsikter. Tänk det valiga tjatet där frågan ”Hur tolerant ska vi vara mot de intoleranta?” uttalas och svaret (nolltoleranta) så att säga framgår implicit av att den ”djupsinninga” frågeställningen lämnas obesvarad.

  Direkt frågor om tolerans ska diskuteras i det här landet vet man vad det är frågan om: nytt reglemente för acceptabla uttryck, tankar och åsikter och inskränkningar av den faktiska yttrandefriheten. I Sverige förbjuds inte åsikter rakt av. Men vissa åsikter tabuiseras och blir föremål för starka sociala sanktioner. Men man vet därför i Sverige att då frågor om tolerans ska diskuteras och luftas i den offentliga debatten innebär det inskränkningar av det faktiska utrymmet att ha en avvikande åsikt på något nytt område. Ibland så händer det att vi som medborgare också ska avkrävas att hädanefter alltid tycka på ett visst sätt i en fråga. Och det vill makten lära oss på ett informellt sätt. Det sker inte genom att åsikter förbjuds rakt av utan istället så prånglar skolan eller den statliga eller kommunala organisation på oss att vi ska initiera ett värdegrundsarbete eller integrera ett visst perspektiv i undervisningen. Kanske en temadag eller så kan vara på sin plats där vi får diskuera och uppnå konsensus. Lite gulligt så ja… I Sverige är makten lite för finkänslig för att tala klarspråk om sina förbud och begränsningar av medborgarnas frihet. Makten föredrar mysspråk och en mildare form av vallning av sina får…

 5. Ett bevingat citat av Palme är:

  ”Ur detta växer fram också vårt gemensamma ansvar för barnen i samhället. Man kan inte med ett individualkapitalistiskt betraktelsesätt hålla på och tala om `mina barn och dina`, utan det är fråga om våra barn – det gäller varenda tjatting.”

  Såvitt jag förstått är det just detta som fått Sverige att sticka ut bland västliga demokratier i synen på utbildningsväsendet – att det rentav varit ett uttalat syfte, att staten skall kunna penetrera familjen?

  Liberalerna förlorade en viktig debatt på 1800-talet när Sverige införde sin statliga enhetsskola som byggde på den preussiska modellen, med ändamålet att producera lydiga arbetare och soldater:

  http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8772

 6. Varför skall barnen ha några individuella rättigheter? Låt somalierna få fortsätta könstympa sina döttrar.Staten skall inte lägga sig i vad föräldrarna gör med sina barn.

 7. Ni som skriver här är själva ”Myrdalare” Deras vision var att barnen skulle få vara individer med rätt till sekulär upplyst vetenskap i skolorna.Därför så utmärker ju svenskarna i världen att vara sekulära och vetenskapstroende.Ni tar det för givet att det är så i Sverige.

  1. @ Sven
   I hjärtat av myrdalarnas och socialdemokratins folkgemenskapsideologi var föreningen mellan hemmet, familjen, nationalismen och socialismen.

   Frågan är hur den svenska centralstaten som en familj i kolossalformat, och med statsministern som ”landsfader”, egentligen garanterar barnen individuella rättigheter bättre än den liberala statsuppfattningen?

   Jag tror förresten det är i det ljuset 70-talsvänsterns och gahronisterna i FPs fördelningspolitiska kritik mot monogami skall förstås. Vad hände egentligen sedan med rörelsen mot denna orättvisa?

  2. Hur vet du Sven att det svenska samhället är det bästa att leva i p.g.a. att det är så utpräglat ”sekulärt och veteskapstroende”? Det finns gott om exempel på hur religionen svetsar samman människor och skapar utrymme för en god ekonomisk utveckling. Småföretagare som binds samman av deltagande i religiöst och famijärt betonat föreningsliv lyckas ofta bätte i sitt företagande p.g.a. detta. Om all form av religiös verksamhet premierar välståndsskapande vet jag inte om jag vill gå i god för. Däremot menade ju sociologen Max Weber att den protestantiska etiken var av central betydelse för kapitalismens utveckling. Den protestantiska etiken befordrar hårt och plikttroget arbete i jordelivet.

   Vilka sektskolor är det egentligen som ska förbjudas som du kommit att tänka på? Det är självklart tveksamt att staten finansierar vilka flumskolor som helst. Det gäller oavsett om det är ett religiöst trossamfund eller en kommun som står som huvudman för verksamheten. Att sedan säga att barn ska tillåtas att utsättas för kroppsliga ingrepp och få stryk av sina föräldrar för att man ifrågasätter statens pillande och trixande i enskilda familjers val av skola/skolform tycker jag är lite magstarkt. Barnen ska självklart skyddas om de utsätts för våldshandlingar av olika slag. Att statsmakten ska sätta sig på och ingripa så mycket som sker i Sverige idag tycker jag dock inte.

   På allvar förs det ju diskussioner i det här landet om hur föräldrar ska sina föräldraledighet mellan varandra. Vetbäst-politikerna ska självklart bestämma och vill bestämma mer om detta. Allvarligt talat så behandlar svenska politiker oss medborgare inte som fullt myndiga. Det finns knappast något annat land i västvärlden där politiska makthavare med sådan total nonchalans för den individuella friheten påtvingar medborgarna sina högst personliga preferenser ”för deras eget bästa eller jämställdhetens” skull. Staten och samhället har växt ihop och politikerna har sina händer i folks fickor och tar för sig att på politisk nivå besluta om saker som rimligen borde beslutas vid svenska köksbord.

 8. Robert Sundström

  När jag först såg detta klipp så insåg jag ännu mer hur människor är slavar under orden. ”Barnen tillhör samhället.” kan tolkas på många olika sätt. Det betyder olika saker för olika personer beroende på deras livserfarenheter. Problemet är att alla tror att de flesta tolkar det på nästintill samma sätt. Denna masshysteri av gemenskap och enighet som politikerna skapar gör situationen värre.

 9. svenska sosse genus sektanternas (Skolverket, sosse-kommunal politiska rektorer, fröken Sexsekt genus Instituter och RSU)skolor håller på att tvätta svenska elevernas hjärnor.Inte lära dem matte, geografi, skriva-läsa eller likn.skolämnen. Efter svenska skolan barnen blir som galna, sexberoende och drogpåverkade och de som inte vill hjärntvättas, de görs till psykstörda ,apatiska likn.med olika andra påhittade diagoser.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *