LO vill ha helt fri marknad i vården

… eller rättare sagt vill de ha samma resultat som en fri vårdmarknad skulle ge: Billig och bra vård tillgänglig åt alla. Fast de tror man kan få det med planekonomiska metoder, sådana som alltid ger brödköer och svält, ni vet. Som så ofta diskuterats här är ju socialisternas mål inte helt tokiga, då även de önskar ett samhälle som är rikt, rättvist och fritt för individen. Det är ju bara det att deras medel för att nå dit inte fungerar, aldrig har gjort och aldrig kommer göra.

Ekonomi är just läran om hur man bäst använder sina begränsade och till buds stående medel för att uppnå sina högst prioriterade mål. Socialisterna vill använda medlen på sätt som ger vad de INTE vill ha, dvs. dyr, dålig och svårtillgänglig vård.

Se bara här:

Hur ser man till att patienter får vad de vill ha?
Ekonomiskt svar
: Man tillåter vårdgivarna att ständigt testa, omforma och variera verksamheten för att se vad kunderna gillar bäst.
Socialistiskt svar: Välfärden ska inte vara en experimentverkstad. Förändringar ska vara demokratiskt förankrade och vila på gedigna underlag och forskning. Därför föreslår LO också att ett nationellt välfärdsråd inrättas för att noga följa utvecklingen och kontinuerligt föreslå justeringar i regelverket… Lagen som valfrihetssystem (lov) avskaffas och att lagen om offentlig upphandling (lou) utvecklas.

Hur ser man till att de bästa entreprenörerna lockas till branschen?
Ekonomiskt svar
: Låt alla som vill ge sig in i branschen pröva lyckan. Att vara bäst innebär att man har de nöjdaste kunderna. Den som har nöjdast kunder kommer tjäna mest och de dåliga försvinner. Möjligheten att göra vinst och förlust är nyckeln.
Socialistiskt svarVi vill ha ett certifieringssystem med krav på ägarna att garantera kompetens, seriositet och långsiktighet för att få driva välfärdsverksamhet. Tillstånd ska omprövas vid ägarbyte och kunna dras in om regler och krav inte följs.

Hur  garanterar man att det finns resurser i vården?
Ekonomiskt svar
: Finns det vinst att hämta så utvecklar entreprenörer de nödvändiga resurserna. Alltid.
Socialistiskt svarI den nya bolagsformen Samhällsbolag … begränsas vinstuttag och värdeöverföringar till motsvarande statslåneräntan plus en procent på det totala kapitalet…

Hur förhindrar man att entreprenörer gör övervinst?
Ekonomiskt svar
: Man utsätter dem för den fria marknaden obarmhärtiga konkurrens, vilket alltid driver vinsten mot den socialt accepterade normalavkastningen i samhället.
Socialistiskt svarVi föreslår att offentligt finansierad privat välfärdsverksamhet som huvudregel ska utföras av samhällsbolag eller ickevinst-aktörer.

Hur undviker man att rubbet köps upp av riskkapitalister och att skattemiljarder försvinner i exotiska bolagskonstruktioner?
Ekonomiskt svar
: Man tillåter fri etablering samt låter folk behålla sina pengar och välja själv vårdgivare själv.
Socialistiskt svarCertifiering och öppna böcker. I dag är insynen i välfärdsföretagens verksamhet närmast obefintlig. Vinstuttag och värdeöverföringar döljs på koncernnivå.

Hur rider man bäst in i det gemensamma målet?
Ekonomiskt svar
: På häst.
Socialistiskt svar: På enhörning.

5 reaktioner på ”LO vill ha helt fri marknad i vården”

 1. Varför vill LO begränsa sig till ”välfärdssektorn”, varför inte ha såna här regler för ALLA företag, då har vi ju snart ett himmelrike på jorden…

 2. Artikeln förklarar varför — I välfärdsbranschen gäller varken tyngdlagen eller ekonomiska lagar:

  Marknadsmekanismer fungerar inte i välfärden. Oligopol uppstår när stora riskkapitalbolag köper upp eller konkurrerar ut mindre utförare. Medborgarnas rätt till likvärdig välfärd utmanas.

 3. Problemet är att det inte alls är ett val som motiveras av best service eller pris, det är ett val som i de allra flesta fallen motiveras av närhet till vård. Så länge vården inte utförs av rikspuckon så kommer inte vårdtagaren att märka någon skillnad alls.

  Sen är jag iofs av åsikten att samhällsnödvändiga tjänster enbart blir lidande när man inför ett vinstinresse, för det ända sätten att öka vinsten inom ”offentlig verksamhet” är att försämra situationen för det anställda, att köpa in sämre och billigare hårdvaror och att strunta i vidareutbildning och att spara in på personaltimmar/ha underbemanning.

 4. #Johan,
  Inte bara i bilfabriken, utan även när det gäller vård, skola, omsorg osv., så händer det naturligtvis att saker hanteras, kontrolleras, regstreras, bearbetas och flyttas på helt rituellt, meningslöst och helt i onödan (”…vi har alltid gjort så…”).
  Citat: Henry Royce (Rolls Royce) 1920: “Each time a material is handed, something is added to its cost, but not necessarily to its value”.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *