Centerns idéprogram

Vi brukar inte befatta oss med partipolitik här, men stormen kring Den Nya Centerns idéprogram fick mig i alla fall att orka lyfta på ena ögonbrynet. Om det är så illa som medierna tutar så kanske det finns något bra här? Statliga krig, stöld och andra övergrepp brukar ju aldrig väcka så stor demokratisk vrede som när någon dristar sig till att kräva att få bli lämnad i fred. Tre frågor tycks vara mer upprörande än Centerns övriga ”nyliberala” påhitt: Partiet sägs numera förespråka månggifte, vilja avskaffa skolplikt och tillåta fri invandring.

En genomläsning av programmet ger för handen några intressanta saker, främst den röda tråden om nödvändigheten av decentralisering och individens frihet från överheten. Naturligtvis prisas den fria marknaden och på något ställe talas det till och med om äganderätt. Detta betyder dock noll och intet i praktiken eftersom man i nästa andetag direkt motsäger sig själva genom att hävda statens rätt att beskatta, vill garantera trygghet och skola åt alla, prisar globalismen eftersom den leder till välstånd, och kramar EU, FN och andra överstatliga korrumperade organ, för vilka man dock kräver ”reformer”.

Hur var det nu med månggiftet?

Människor måste själva få besluta över sina privatliv, relationer och tillgångar. Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar.

Det var allt.

Centern tycker alltså att staten bör dra sig ur äktenskapsmarknaden. Det skulle innebära en återgång till hur det var under Sveriges katolska tid, det vill säga innan reformationen för fem hundra år sedan då Gustav Vasa började tafsa på anständigt folks privata relationer. Det låter lysande. Jag antar att det betyder att det skulle vara upp till mig att erkänna och diskriminera andra människors föreningar. Trodde jag, tills jag läste

Diskriminering hindrar människor från att förverkliga sin fulla potential, därför kan diskriminering aldrig accepteras. Alla människor har samma grundläggande rättigheter. Oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning, religion eller etnicitet är alla lika värda. Centerpartiet accepterar inte att människor förminskas och begränsas av diskriminerande strukturer, oavsett om de är formella eller informella.

En grundläggande princip i ett riktigt fritt samhälle är den självklara rätten att få diskriminera, dvs välja vilka man inte vill associera sig med. Nåväl, idégruppen får en halv poäng för ett gott försök.

Hur var det med den fria invandringen?

Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet och en generös flyktingpolitik. För ett parti som värnar friheten och bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att man är för en fri invandring.

Här är frågan, vad betyder ”fri rörlighet och en generös flyktingpolitik”. Är det att vi generöst ska konfiskera och ösa medel över människor som vill komma hit? I så fall är det direkt underkänt. Det är däremot utmärkt om det ska tolkas som att det är upp till ägare av mark och egendom att själva generöst få välja att bekosta och bjuda in människor som vill flytta in på deras bekostnad utan statligt kladdande. Tyvärr verkar det vara den förra tolkningen snarare än den senare som gäller.

Skolan då?

Centerpartiet anser att dagens skolplikt, som utgår från barnets plikt att gå i skolan, bör förändras till en läroplikt så att det i juridisk mening framgår att det är föräld- rar och målsmän som har en plikt att se till så att barnen får en fullgod utbildning.

Detta vore en avsevärd förbättring även om läroplikt är ett sluttande plan mot skolplikt. Vem bestämmer vad som  ska anses som ”lärande” och fakta? Är det tillåtet att lära sina barn att representativ demokrati är massornas tyranni eller att Gud är god? Men avskaffande av skolplikt vore som sagt en avsevärd förbättring.

Texten bekänner sig till sunda frihetsprinciper, vilket känns positivt, och jag antar att frihetsaspekten är större än i liknande dokument. Antagligen är detta vad som retat upp megafonerna. Men den sedvanliga förvirringen att demokrati är frihet genomsyrar dokumentet. Och allt tal om statlig välfärd och att rädda jorden som plågas av mänskligt liv bidrar till det totala intrycket att även Den Nya Centern är ett helt ofarligt statskramarparti som inte ser några principiella gränser för hur mycket som kan konfiskeras och dikteras för att med politisk välvilja utföra stora ting för mänskligheten och rädda världen. Även om det tycks ska vara mindre än idag. Just nu.

1 reaktion på ”Centerns idéprogram”

  1. Pingback: Liljeberg med och skrev C-program | Vänsterpartiet Leksand

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *