Nyamko och barnens könsorgan

En artikel på Newsmill av jämställdhetsminister Nyamko Sabuni får tankarna att gå tillbaka till skolsköterskans snoppinspektion. Det hela var en märklig och synnerligen obehaglig upplevelse, men eftersom man inte visste bättre antog man att det var så det skulle vara. Och det var ju ”för ditt eget bästa”. Såklart. Så man ställde sig lydigt i ledet.

Nyamko tycker detta är en sån bra institution att den nu bör utökas till flickor. För deras eget bästa såklart. Och eftersom hon anser att ”Gynundersökning inte [är] mer kränkande än pojkars hälsokontroller”. Någon som frågat flickorna och pojkarna?

Men fortfarande förekommer att flickor i Sverige stympas. Vad kan vi mer göra för att stödja dem? Det finns inga enkla svar. Men att det är svårt får inte hindra att vi söker lösningar.

Man kan fundera över vad som mer kan göras när det gäller familjestöd, sex- och samlevnadsundervisning, lärarfortbildning m m. Om vi i Sverige hade allmänna hälsoundersökningar av flickors genitalier på samma sätt som vi har av pojkars skulle det vara ytterligare ett sätt att förhindra det eller upptäcka flickor som drabbats.

Sverige är landet där föräldrar utgör en fara för sina barn och skolan och myndigheterna räddar barnen.

En kommentator hejar på Nyamko och citerar som stöd Artikel 19 i FNs barnkonvention.

Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

Men detta skydd gäller tydligen inte övergrepp från myndigheter och offentlig personal ”som har hand om barnet”.

Nyamko avslutar med att försäkra oss om att detta är hennes egen åsikt, och trots att detta vore en lysande idé ”förbereds inte heller någon politik på detta område”.

Ännu.

3 reaktioner på ”Nyamko och barnens könsorgan”

  1. Jag är nittiotalist och har aldrig blivit utsatt för någon snoppinspektion, är det något som har avskaffats eller har jag bara haft tur som sluppit?

  2. Det måste vara urtida, som det förekom någon form av läkarundersökning av barn. För länge sen, och utomlands ännu, så går människor faktiskt till läkaren en gång om året bara för hälsokontroll, utan att de lider av något besvär. Sånt förekommer ju inte i Sverige i modern tid. Den enda medicinska personal jag sett i en skola, var flourtanten. Och jag hörde talas om att det skulle finnas nån kurator deltid nånstans också, till vilken lipsillar kunde gå för att få diverse förmåner.

  3. Om man vill ha en läkarkontroll av sina barn varje år, är det bara att ha en sådan kontroll. Det torde finnas en del privatpraktiserande kvar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *