Politiska grubblerier

Niklas Lundblad skriver om politik och ideologier i det längre perspektivet:

Vänster-höger, socialist-kapitalist, borgerlig-radikal – alla de distinktionerna bleknar om vi talar om samhället på tusen eller tiotusen års sikt.

Man måste nog hålla med om att han har en del poänger med det han skriver. Men det som är så fascinerande med detta blogginlägg är det han inte skriver. Här har vi alltså en diskussion om ideologi och politik på oerhört lång sikt – och en diskussion om vad ideologi och politik betyder i en avlägsen framtid. Men ändå finns ingen diskussion om huruvida samhället omsluts och kontrolleras av staten. Den verkar helt enkelt antas vara en konstant i mänsklig utveckling.

För mig är detta oerhört fascinerande. Om man blir inspirerad av en bok och börjar tänka ”fritt” om en avlägsen framtid och hur detta påverkar människa och samhället, då framstår det som oerhört inskränkt att ta den demokratiska staten (som trots allt endast funnits i runda slängar i 100 år) som given. Om man ska ta något ”statsskick” som givet så bör det vara antingen en stamstruktur eller den absoluta monarkin.

Men anledningen med den här kommentaren är inte att racka ned på en individuell bloggare. Vi kan lära oss en hel del av detta ganska uppenbara misstag (i alla fall ur anarkistiskt perspektiv). För även om vi inte längre tror på dem som säger sig kunna se in i framtiden som vore de Nostradamus, så är samtliga prediktioner och filosoferanden om framtiden inte endast färgade av vår nutid. Att vara färgad av sin tid är varken konstigt eller per nödvändighet av ondo.

Problemet är att de allra flesta stängts in tankemässigt i ett statscentrerat ramverk där det helt enkelt inte går att träda utanför staten. Niklas Lundblads blogginlägg är ett tydligt exempel på detta. Framtiden kan mycket väl innehålla statsskick som vi idag inte ens känner till (det är kanske t o m troligt). Men även om detta givetvis gör det oerhört svårt att framställa tydliga och trovärdiga alternativ, så är det väl uppenbart om man vill filosofera kring samhällslig utveckling över tusentals år att man också bör ta det statslösa samhället under övervägande?

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *