Frankensteins klimatlaboratorium

Alltså. Är det jag som läser för mycket på internet, eller ökar världens dårskap just nu exponentiellt?

Jag stötte nyligen på en artikel där reportern intervjuar en etikfilosof som beskriver nya möjligheter att rädda världen från den anstormande klimatundergången. Artikeln var så vrickad att jag bara var tvungen att klicka mig fram till själva uppsatsen (html) och läsa mer om hans idéer.

Slutsats: Jag nu är HELT övertygad om att undergången kommer att orsakas av att antalet DÅRAR just nu förökar sig genom delning, och detta är också den matematiska förklaringen till den exponentiellt ökande dårskapen.

Det finns tre huvudlinjer som övervägs för att minska utsläppet av livsfarlig koldioxid och rädda världen.

1. Beteendemodifiering.
Med propaganda och skrämseltaktik ska man få människor att släcka lamporna, köra mindre, andas mindre, äta gräs och flytta in i grottor. Typ.

Fördel: Lätt att anamma.
Svaghet: ”Många saknar motivationen att ändra sitt beteende på det sätt som krävs.”

2. Marknadsmetoder.
Eller snarare marknadsperversioner, som utsläppsrätter och handel med sådana.

Fördel: ”Hjälper” företagen att balansera vinst mot skadliga utsläpp.
Svaghet: Kräver internationella överenskommelser, vilket till exempel Kyoto visat vara svårt.

3. Geoengineering.
Häng upp speglar i rymden som ska studsa bort den livsfarliga solvärmen, dumpa järnfilspån i haven för att göra dem till gigantiska koldioxidsänkor, och andra jätteenkla påhitt.

Fördel: Hög effekt.
Svaghet: Potentiellt farligt för oss och framtida generationer. ”Det kan vara så farligt att ingen nationalstat bör ha rätt att göra det.”

Eftersom dessa tre vägar har sådana stora nackdelar har nu filosofen kommit fram till en fjärde väg för att rädda världen från att brinna upp (… trumvirvel …):

4. Human engineering, eller människomodifiering.
Denna väg hjälper människor med deras motivationsproblem, den är mycket effektiv och i det närmaste ofarlig om det görs på vetenskapligt sätt. Han poängterar att han visserligen inte anser att hans idéer bör införas med tvång, ty ”ett sådant påstående kräver lite mer forskning och starkare argument” men han föreslår att man istället börjar med ekonomiska incitament som skatteavdrag och subventionerad sjukvård för dem som låter sig modifieras till miljövänlig människa.

Här är några av hans förslag på lämpliga människomodifieringar.

A. Gör människor allergiska mot kött. Eftersom boskapen fjärtar så mycket växthusgaser behöver vi minska köttkonsumtionen. Eftersom människor har svårt att sluta äta kött kan de få hjälp av vetenskapen genom att tillsätta denatureringsmedel till kött, det vill säga kräkmedel likt det som finns i T-sprit (scouterna vet vad jag menar). En mildare variant är att inducera köttintolerans hos det mänskliga immunförsvaret med hjälp av mediciner. På så sätt kan man hjälpa människor i deras svaghet för miljöfientlig mat.

B. Ge människor kattögon. Detta diskuterades i artikeln men inte i den filosofiska uppsatsen; filosofen nämnde det som bonus i tidningsintervjun. Med kattögon förbättrar man människors ljuskänslighet så att de inte behöver inte så mycket lampljus.

C. Gör människor i mindre storlek. Om medelamerikanen gjordes 15 cm kortare skulle den amerikanska mänskliga biomassan minska med 23 procent för män och 25 procent för kvinnor. Det innebär en ansenlig minskning av näringsbehovet.

Rent praktiskt kan det göras genom ”PGD” vilket innebär att man bara planterar in foster med ”korta gener”. Genom att välja ut och enbart befrukta godkända gener behöver man inte manipulera DNA direkt. Ett annat sätt är att stoppa brosk- och bentillväxten med överdoser av A-vitamin eller hormoner. Ytterligare ett sätt är att minska födelsevikten och längd hos barn genom att selektivt försvaga faderns gener eller förstärka moderns gener. Lägre födelsevikt och födelselängd gör att man kan spara in 15 cm på barnens fullvuxna längd.

D. Ytterligare förslag på modifiering är den gamla favoriten att motivera människor att föda färre barn. En britt släpper ut 160 gånger så mycket koldioxid som en etiopier. Därför bör britterna, och vi andra, uppmuntras att bara ha ett eller två barn. Vi behöver få preventivmedel och information. ”Men det finns så klart många andra sätt att minska födelsetalen.” Till exempel, enligt FN, genom att utbilda kvinnorna. ”Givetvis är huvudanledningen till utbildning att förbättra deras levnadsstandard, men det kan också ha positiv effekt på att lösa klimatförändringen.” Ytterligare en variant är att höja intelligensen, eftersom dumma kvinnor tenderar att föda fler barn. Här finns det många mediciner som kan hjälpa, till exempel Ritalin; det används idag med framgång på barn med ADHD och på barn som inte tycker om att sitta still.

E. Slutligen ordineras ”förhöjning av altruistisk och empatisk förmåga” genom medicinering. På så sätt kan man ”hjälpa människor att fatta moraliska beslut”. Det här stycket är lite för sjukt för att refereras och återges bättre med citat.

Many environmental problems are the result of collective action problems, according to which individuals do not cooperate for the common good. (…) If people were generally more willing to act as a group, and could be confident that others would do the same, we may be able to enjoy the sort of benefits that arise only when large numbers of people act together. Increasing altruism and empathy may help increase the chances of this occurring.

Med medicin kan vi alltså hjälpa individen att övervinna sin egen vilja och lättare underordna sig kollektivet. Vi behöver också hjälp att sluta hata andra livsformer och naturen själv. Mediciner kan hjälpa även där:

Also, many environmental problems seem to be exacerbated by—or perhaps even result from—a lack of appreciation of the value of other life forms and nature itself. It seems plausible that, were people more aware of the suffering caused to certain groups of people and animals as a result of environmental problems, they would be more likely to want to help tackle these problems.

Mer empati leder till bättre miljöuppförande, bättre attityd och större villighet att ”hjälpa dem som lider av klimatförändringar”:

There is evidence that higher empathy levels correlate with stronger environmental behaviors and attitudes. Increasing altruism and empathy could also help increase people’s willingness to assist those who suffer from climate change.

Kemisk förbättring av altruism och empati har tydligen intressanta bieffekter:

Indeed, test subjects given the prosocial hormone oxytocin were more willing to share money with strangers and to behave in a more trustworthy way. Also, a noradrenaline reuptake inhibitor increased social engagement and cooperation with a reduction in self-focus (…) Furthermore, oxytocin appears to improve the capacity to read other people’s emotional state, which is a key capacity for empathy. Conversely, testosterone appears to decrease aspects of empathy (…).

Ja, manligt könshormon är dåligt. Alltid. Men medicinerna kan hjälpa människor att övervinna testosteronet för att underlätta efterlevnad av sociala regler och nå gemensamma mål.

… willingness to comply with social norms may be correlated with particular neural substrates. This raises the likelihood that interventions affecting the sensitivity in these neural systems could also increase the willingness to cooperate with social rules or goals.

Slutligen konstateras återigen att geoengineering är farligt, men människomodifiering förlitar sig på välbeprövad och pålitlig teknik med jämförelsevis små risker. Detta är inte en fullständig lista över alla de spännande möjligheter som öppnar sig med människomodifiering.

Det kan hända att människor trots alla fördelar inte vill låta sig modifieras. De kanske föredrar att, mot bättre vetande, framhärda i sin egoism och mörda planeten genom överhettning. Då, gott folk, finns det vetenskapliga lösningar på det också: ”Man kan göra människor tåliga mot hetta och tropiska sjukdomar, och minska deras behov av mat och vatten.”

Utfärdar härmed en utmaning: Ta reda på vem som betalar etikfilosofens lön.

Kommentera på bloggen