Avskaffa rösträtt, inte rösträttsålder

Nytt fräscht förslag från Miljötomtearmén: Låt även barn och unga få rösta. Låt oss följa deras logik. Det börjar hyfsat.

I Sverige har vi en demokratisyn där det enda som krävs för att man ska få vara med och påverka är att man har en åsikt. Detta grundar sig i en tro på att det inte finns åsikter som är rätt eller fel. Därför har vi inga restriktioner gällande kompetens för att få rösta vilket syns i att vi inte har något test för att få rösta och i att personer som står under förvaltarskap får rösta.

Nissarna beskriver ett skräckscenarium. Det finns alltså möjlighet för inkompetenta människor att genom att bara lägga sin röst, enligt sin dumma åsikt, få inflytande över mina pengar, mina möjligheter, mina barns fostran? Vad är det för ett vedervärdigt system? Ett sådant system borde vi väl rimligen arbeta för att avskaffa?

Ack nej. De gröna ungdomarna vill istället utöka det till ännu fler inkompetenta individer.

Det finns dock ett stort undantag till det, om man är under 18 får man inte rösta. Det spelar ingen roll hur kunnig eller påläst man är. Detta brukar ofta förklaras med att de flesta inte är kompetenta att rösta under den åldern. För personer under 18 är rösträtten alltså en fråga om kompetens.

En femtedel av befolkningens åsikter undanhålls den politiska makten baserat på kompetens. Ett kriterium som inte gäller någon annan grupp och som helt saknar förankring i övrig demokratisyn. På grund av godtyckligt förutfattade meningar fråntas individer från en grupp den politiska makt de förtjänar. Den makt som hade varit alldeles självklar om de inte varit ungdomar. Detta måste upphöra omedelbart genom ett avskaffande av rösträttsåldern.

Demokrati handlar i grund och botten om hur bytet ska fördelas. I den svenska demokratins begynnelse var rösträtten därför vägd efter hur mycket man bidrog till bytet. En inte inte helt orimlig utgångspunkt faktiskt. Helt klart försvårar en sådan ordning framväxten av parasitiskt beteende.

När den allmänna rösträtten drevs igenom ändrades det hela till den ordning folk tycker är självklar idag: Var man en röst. Givetvis kan ett sådant system aldrig i långa loppet hålla, eftersom folk snart inser att de nu kan omfördela från dem som bidrar mer till dem som bidrar mindre. Gratis skola, gratis sjukvård, gratis vägar. Lägg därtill politiker som jobbar övertid med att förstärka den tendensen genom att hetsa till och underlätta omfördelning. Gratis mat, gratis räntor, gratis bindor. Det är bara en fråga om tid innan ett sådant system går i konkurs. Tiden är nära nu.

Men det går tydligen inte tillräckligt fort för somliga, nu ska det utökas till ännu fler icke-produktiva individer.

Detta måste upphöra omedelbart genom ett avskaffande av rösträttsåldern.

Med en avskaffad rösträttsålder kommer de politiska partierna att vara tvungna att tänka på barn och ungdomars åsikter när de utformar sin politik.

Gratis fredagsmys, gratis chips (å dipp), gratis godis, gratis mobiler (mänsklig rättighet).

Eller som Alexis de Toucqueville uttryckte saken:

A democracy cannot exist as a permanent form of government. It can only exist until the voters discover that they can vote themselves largesse from the public treasury. From that moment on, the majority always votes for the candidates promising the most benefits from the public treasury with the result that a democracy always collapses over loose fiscal policy, always followed by a dictatorship. The average age of the world’s greatest civilizations has been 200 years.

5 reaktioner på ”Avskaffa rösträtt, inte rösträttsålder”

  1. Inte så konstigt. Alla barn bryr ju sig om miljön. Sen att Invandringspartiet de goda har en helt annan agenda än miljön(förutom att bygga fler vindkraftverk) är en helt annan sak.

  2. Pingback: Tvärtomlandet i farten

  3. Angående ”Detta grundar sig i en tro på att det inte finns åsikter som är rätt eller fel.” så belyser Stefan Molyneux i en av sina podcasts (FDR #147) att denna åsikt inte är förenlig med demokrati då man i en demokrati fastställer vilka som har rätt och vilka som har fel genom röstning.

  4. Benjamin Juhlin

    Jag förstår att man kan tycka att demokratin har sina begränsningar. Du får en majoritet som bestämmer över en minoritet, och du har demosproblem och mycket annat. Men nu när vi har demokrati tycker jag att ungdomar borde få rösta.

    Att ungdomar inte kan rösta gör att de inte kan försvara sina intressen och sin rätt till självbestämmande. Exempelvis så är det reglerat i lag att ungdomar under 15 år inte får gå och se vissa filmer på bio. Det tror jag är en konsekvens av att ungdomar inte får rösta.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *