Motstånd som icke-våld

Jag fann den här bilden via Facebook och kunde inte låta bli att posta den. John Lennon var kanske ingen libertarian, men liksom Gandhi (och av samma anledning) bör han vara en libertariansk förebild. Libertarianismens kärna är icke-vålds-principen (den som på engelska förkortas NAP, non-aggression principle, eller ZAP, zero aggression prinnciple). Det är också därför vi är så ”dogmatiskt” emot staten, som per definition är en institution som bygger på och hävdar monopol på våldsbruk.

Precis som Lennon visar i citatet här intill består libertarianismens ”hot” mot staten i just icke-våldet som både princip och medel. Vi står inte för våld och tar inte till våld, vilket för den med etatistiskt sinnelag framstår som oförståbart och – antagligen – misstänkt. Vårt motstånd består till stor del av att inte ta till statens medel; så fort vi förfaller till att ta till våldsmedel spelar vi på statens planhalva – och vi förlorar såväl vårt existensberättigande som vårt moraliska övertag.

19 reaktioner på ”Motstånd som icke-våld”

 1. Så det är fel även när mördare grips, döms och fängslas idag?
  Det är ju uteslutande staten som fängslar mördare idag, och ALLT som den organisation som ”heter staten” gör, är tydligen på förhand fel. Är det ett axiom eller något som går att härleda?

 2. Vänd på det.
  Med en stat så blir vissa mördare hyllade, belönade och berömda. Staten har tvingat till sig rättigheten att bedöma vem som ska straffas och vem som ska hyllas och mest beror det på om du har på dig en acceptabel uniform eller inte.

  Nu skriver jag extra långsamt så du hänger med: Staten är ett abstrakt fenomen som består av människor, precis som en skog som i egentlig mening inte existerar utan den består av träd. Människor kan ha rätt eller fel. Det som är fel med staten är att den ger vissa människor rätten att tvinga andra människor till lydnad med hjälp av dess monopol på aggressivt våld.

  Om det inte fanns en lag mot förtkörning skulle vi alla omgående köra ihjäl oss? Om det inte fanns en lag mot att elda upp sitt hus skulle man köpa tändstickor och brassa på? Om det fanns en lag mot dumma frågor skulle du sluta fråga?

 3. Det är fel att använda staten för att erbjuda tjänster och det är bara staten som hindrar andra från att utföra dem.

 4. HQ:
  Så gott som allt staten gör idag är fel. Men, en liten del av det staten gör är rätt! Staten fängslar t.ex. mördare, efter att bevisen mot dem prövats i en praktiskt taget rättssäker rättegångsprocess. Och så vitt jag vet är staten idag ensam om att göra det. Eller har ni ankor äntligen startat ert teoretiserade konkurrerande säkerhetsföretag nu?

  Nähe, så varför slänga ut barnet med barnvattnet? Varför inte behålla den ca 1% av staten som faktiskt upprätthåller människors rätt att slippa andras tvång, genom att frihetsberöva betvingarna?

  Värderingar kan bara relatera till mänsklig handling. Inte till ett abstrakt fenomen som staten. En del handlingar som en del statliga tjänstemän utför är faktiskt helt förenliga med anarkokapitalism! Jag syftar då på delar av det arbete som utförs i det statliga rättsväsendet.

 5. Jonas Ek
  ”Tvinga ingen att betala för det bara så varsågod!”

  Äntligen håller vi med varandra i detta ämne!

  När AK talar om ”monopol”, så kanske de tänker på tvingad skattfinansiering? Jag menar med rättsmonopol att var och en har rätt att välja själv. Jag kallar mina anspråk i sammanhang monopolistiska eftersom jag inte accepterar någon avvikelse, alltså i form av att någon ”konkurrerar” genom att hävda sin rätt att tvinga annan.

  Den organisation som upprätthåller detta rättsmonopol, måste givetvis vara frivilligt finansierad, annars är den ju en självmotsägelse. Jag kallar den organisationen för nattväktarstaten.

  Icke-våld (pacifism) som motstånd har mejats ned gång på gång på gång. Jag tror det var Maltsev på mises.org jag såg förklara att enstaka överlevare beklagade sig över att de inte hade skjutvapen att döda de instormande NKVD-agenterna, den dag som deras liv förstördes.

  Våld är i högsta grad en förutsättning för frihet! Per Bylund har som vanligt helt fel. Om man får en ”flick on the face”, så har man självklart rätt att reagera med proportionerligt motvåld, plus excess!

 6. Hahaha, Tack Joakim.
  Det vore kanske inte så märkvärdigt om det fanns fler än en knäppgök, men nu har vi alltså en och densamme. Björn, med anledning av din oförmåga att sätta dig in i någon åsikt än din egen så jag har ett förslag på nästa pseudonym… Strutsen.

 7. Björn. Jag föredrar att vi diskuterar spörsmål sakligt och utan nedlåtenhet så jag ber dig anstränga dig att argumentera logiskt och med åtminstone en liten ansträngning att förstå det som så utförligt förklarats för dig. Då slipper jag vara oförskämd. Tack.

 8. Ja, jag kan inte längre logga in med mitt användarnamn, av någon anledning, så jag skapade ett nytt.

  Jag insisterar på att ställa samma fråga eftersom jag aldrig får något svar i sak.
  Är det fel att ställa mördare inför rättegång?
  Är det möjligt att besvara den frågan utan att veta *namnet* på den som utför den handlingen (om den heter staten eller inte)? varför är detta *namn* det allena avgörande för vad som är rätt och fel?

  Per Bylund har utnämnt sig själv till fiende mot alla försök att verkligen försöka praktisera frihet, med sin osannolika kampanj MOT världens främste förkämpe för frihet, Ron Paul. Så jag uppmärksammar honom och hans fortsatta sabotage och förtal mot Mises Institutes grundare och främsta främjare.

  Frihet är inte pacifism. Per Bylund ljuger igen. Vilket syfte har han med sina lögner här?

 9. Björn egensinnig.

  Vi gör väl ett försök igen trots att du har det mesta om bakfoten och trots att du förolämpar Per Bylund som, i sanning, är en av Sveriges största och mest respekterade förespråkare för frihet.

  Var säger Per Bylund att Frihet är synonymt med Pacifism? Var ljuger Per? Ge ett exempel.

  Ron Paul är ingen grundare av mises institutet. Har du käkat flugsvamp? Dessutom är Ron Paul knappast högt upp på listan när det gäller frihetskämpar. Han utbildar bra och effektivt men han svär oxo sin tilltro till staten….och staten (långsammare än så här kan jag inte skriva) är en institution som uteslutande använder sig av våld och hot om våld för att genomföra sina monopolistiska handlingar. Inklusive mord.

  Att du på något sätt fått det i huvudet att ett fritt samhälle skulle acceptera mord eller inte ställa en mördare till svars för sina handlingar betyder en enda sak. Du har inte läst någonting på mises.se och förstått desto mindre.
  Slutligen, som svar på din fråga: Svaret är nej. Det kanske är slöseri med bokstäver och dataminne men man ska förstå att din definition av en monopolistisk rättsprocess och den som en frihetligt initierad människa har, skiljer sig markant.
  Läs Björn Läs!

 10. (Jag valde användarnamnet ”Egensinnig” här när mitt förra inte längre gick att använda, eftersom jag verkar vara så ensam här om att försvara människor rätt att slippa tvång)

  Ron Paul är nära vän med Lew Rockwell som grundade Mises Institute. Redan innan Per Bylund var född! Bylund kampanjar mot att parlamentariker tillämpar frihetens idéer. Ingenting kan vara mer ödeläggande för friheten än det!

  Bylund är notorisk i sitt påstående att frihet är pacifism. Jag har ingen databas att hänvisa till med referenser till hans systematiska lögnkampanjer, men det kanske är läge att upprätta en sån! Frihet är tvärtom att med våld hävda sin egen och alla andras rätt. Om någon ger dig en örfil, så har du all rätt att använda motvåld mot detta. Om någon ger en annan en örfil, så är det rätt att med våld se till att den brottslingen kompenserar sitt brottsoffer. Men Bylund menar att vi ska lägga oss ned och dödas utan motstånd, vare sig i nödvärn eller parlamentariskt.

  Vi ska göra ingenting alls, det är Bylunds tes.

  Och ni ankor påstår igen och igen och igen att ni vill konkurrera mot människors rätt att slippa utsättas för andras tvång. Vad är det för alternativ till frihet som ni vill tillämpa med er konkurrens? Varför vill ni inte ha monopol på frihet?

  1. Egensinnig/Bjorn,

   Jag har sagt det förut och jag säger det igen, som redaktör är det min uppgift att upplysa dig om att om du inte har något annat att komma med än substanslösa anklagelser och personliga påhopp ber jag dig att avstå från att kommentera. Ett ord för mycket är en tanke för liten.

   Så i fortsättningen ber jag dig att hålla dig till ämnet, sluta anklaga folk för att vara lögnare och att de vill att folk skall dödas, etc. Om du fortsätter i samma stil kommer dina inlägg fortsättningsvis att hamna i en gransknings-kö och enbart godkännas om de följer de riktlinjer jag lagt ut ovan.

   Tack på förhand.

 11. Björn, det är förvisso väldigt enkelt för mig att sitta ned och se på när du argumenterar för min räkning. Men det är ett ganska påtagligt problem att du uppenbarligen inte har en aning om min åsikt eller vad jag står för. (Eller hur gammal jag är, för den delen.) Och personangreppen tillsammans med de uppenbara omskrivningarna och vantolkningarna av min åsikt gör det hela ganska olustigt.

  Än mer olustigt blir det när du inte verkar ha en egen åsikt som du kan framställa rimliga argument för. Man undrar ju om du kan annat än raljera mot halmgubbar. Jag diskuterar gärna frågorna (även med dig), men det är lönlöst om man inte kan ha en civiliserad diskussion och presentera rimliga, logiska argument för sin ståndpunkt på ett respektfullt sätt. I dina senare kommentarer har du misslyckats i sådan grad att det är börjar bli en fråga om hur länge de som sköter mises.se låter dig hålla på. Var vänlig och visa lite hyfs!

  Vad gäller databasen så ser jag fram emot den. Vad jag vet har jag endast vid tre tillfällen uttryckt ”pacifistiska” tankar (en gång vardera på mises.se, Strike the Root och min blogg). Men vid bägge dessa tillfällen har jag gjort klart att det handlar om filosofiska argument om vad som är rättigheter. Där är min åsikt (tillika logiska slutsats) att ingen har en rätt att bruka våld mot annan. Det följer härur att om någon annan person attackerar dig så kan detta inte betyda att våra rättigheter förändras – du har inte plötsligt en rättighet att bruka våld bara för att någon annan var först med att kränka (dina) rättigheter.

  Men detta betyder inte att man måste ”lägga sig ned och dö”, som du säger, utan endast att man ansvarar för sina handlingar. Aggressivt våld är påtagligt värre än nödvärn – det är något som alla förstår och som är en förståelse i samtliga kulturer. I en utredning om skuld och skada kommer således den som attackerar att bedömas ha utfört större skada och ha ursprunglig skuld till våldet. Detta går också att visa filosofiskt och logiskt. Men exakt hur eller i vilken utsträckning detta kommer att ske är inte en filosofisk fråga om generalitet, utan gäller specifikt för det enskilda fallet – som bedöms i rättsliga förhandlingar (privata eller monopolistiska/tvingande).

  Det handlar alltså om en slags filosofisk grund till ett legalt (privat eller icke) krav om proportionalitet. Om man, som du, argumenterar för att man har en ”rättighet” att nyttja våld om ens rättigheter först blir kränkta av någon annan så hamnar man lätt i stora och olösliga filosofiska problem: varför får den attackerade plötsligt en annan uppsättning rättigheter (bl a att bruka våld)? Och varför har inte den som attackerar en rätt till liv och egendom längre? Frågan handlar också om proportionalitet: om någon kränker din äganderätt (t ex plockar svamp på din mark) – har du rätt att döda den personen? Invalidisera? Låsa in? ”Bara” klå upp? Eller kanske stjäla dennes bil? Och än viktigare är frågan: varför?

  Du kan inte ha ett rimligt och generellt gångbart svar på dessa frågor om du bara säger att man har en ”rätt” till ”självförsvar”. Därav min ”pacifism”, som egentligen endast handlar om att man alltid ansvarar för sina handlingar (oavsett vem man är eller i vilken situation man befinner sig). Detta inkluderar ens handlingar även om man attackeras av annan – och därmed löses också proportionalitetsproblematiken.

  Detta är min tes – och den har, som du (förhoppningsvis) ser, väldigt lite med din formulering av ”Bylunds tes” att göra.

  Vad gäller Lew och Ron, så känner jag Lew ganska väl personligen. Och faktum är att varken han eller jag skulle rösta på Ron Paul om han ställer upp i presidentsvalet, vilket vi båda gjort klart på en mängd ställen. Att Lew och Ron är vänner sedan länge har ingenting med saken att göra.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *