Det här ska bli intressant…

Daniel Risberg tipsar mig om att ekonomijournalisten Andreas Cervenka i maj kommer ut med en bok med den intressanta titeln ”Vad är pengar?”. Cervenka har nämnts tidigare på den här bloggen i både positiva och negativa ordalag; han är en hit-and-miss-journalist som i bland hittar förvånansvärt rätt men som dessvärre än oftare inte verkar ha en aning om vad han talar om. Så frågan är om bokens innehåll hamnar i den förra eller den senare kategorin. Antagligen är det alltför mycket att hoppas på att det ska bli en bra analys. Men det återstår förstås att se!

Problemet med ekonomijournalistiken är att den inte har någon teoretisk bas – den är helt och hållet känslo- och snack-baserad. Snarare än att basera sig på en grundläggande förståelse för marknaden skapar man sig en uppfattning om hur investerare och andra tolkar saker. Ganska mycket hokus-pokus, alltså. Och i den mån den har någon slags teoretisk grund, så baserar den sig på den induktiva pseudovetenskapens uppfattning om makroekonomi (som vi redan behandlat här).

Med andra ord: se fram emot Cervenkas bok. Den blir antagligen en poppig variant av oinformerad keynesianism parat med diverse flummiga utlåtanden om sociala konstruktioner. Men den kan också bli intressant. Frågan är i vilken utsträckning den blir hit och i vilken utsträckning den blir miss. Det återstår att se.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *