Grattis till prinsessan!

Det är alltid en högtid när ett nytt barn föds, kungligt eller ej. Vi gratulerar därför föräldrarna till Estelle Silvia Ewa Mary. Vi skulle gärna gratulera alla nyblivna föräldrar och tacka dem för deras bidrag till mänsklighetens fortbestånd och fortsatta utveckling, men då finge vi ingen tid över till annat.

Republikanska föreningen meddelar att de gläds åt att de fått några hundra nya medlemmar mitt i prinsessyran. Jag misstänker att rojalisterna samtidigt ökat sin skara med tiotusentals.

Kungahusets makt är i det närmaste helt avskaffad, och de kungliga utgör för närvarande inget hot mot civilisationen. Kungliga hov- och slottsstatens budget föreslås av regeringen under år 2012 vara 123,501,000 kronor, vilket innebär 14 kronor per invånare. All skatt är fel, men relativt sett stör mig detta belopp inte så mycket.

Som jämförelse är tv-licensen 2,076 kronor. För privilegiet att inneha en apparat — som mest tycks vara en propagandakanal för etatism, rakt in i mitt hem.

Somliga tycker att det är hög tid att avskaffa resterna av kungahuset. Visst, men varför sila mygg och svälja kameler? Varför inte prioritera nedmonteringen av det som är betydligt farligare, mäktigare och oändligt mer dyrt i drift? Om vi bara ser till den ekonomiska aspekten föreslås statens totala budget år 2012 vara 814 miljarder kronor, eller 90,500 kronor per invånare. Och detta är bara statens budget, inte kommuner och landsting. Man kan omöjligt föreställa sig allt elände centralmakten kommer orsaka med så mycket pengar till sitt förfogande.

Den som tycker det är hög tid att avskaffa allt representativt nonsens, vare sig det kallas demokrati eller republik, uppmuntrar vi att gå med och stödja Svenska Mises-institutet. Du kan teckna medlemskap här.

8 reaktioner på ”Grattis till prinsessan!”

 1. ”Som jämförelse är tv-licensen 2,076 kronor. För privilegiet att inneha en apparat — som mest tycks vara en propagandakanal för etatism, rakt in i mitt hem.”

  De upprätthåller ju oberoende och frihet i Sverige, och ser till att alla tv-tittare får ett brett utbud av program som ger perspektiv på tillvaron. Iaf, enligt deras egen, omöjliga att överträffa, propaganda:

  http://youtu.be/MUsfe2eu8b0

 2. Kungahuset är i princip irrelevant ur praktisk synvinkel. Dock tycker jag inte att deras symbolvärde för att legitimera etatism, statligt tvång och angreppsvåld ska underskattas. Det är trots allt en institution som direkt härstammar från Vasa och de andra banditerna.

 3. Hela den här debatten är onödigt polariserad. Man behöver inte avskaffa kungahuset, bara apanaget. Man skulle kunna tänka sig en modell lik den Svenska kyrkan har; en frivillig kyrkoskatt, eller kanske kunde kungahuset hyra ut några slott, eller ta betalt för invigningar, tal, nobelprisgrejer etc.

  Om ingen längre vill betala, ja då får Bernadottarna sälja av sina slott och till sist skaffa hederliga jobb.

  Jag tror att det är viktigt att vi som är frihetligt och fredligt sinnade kan visa att det finns just fredliga lösningar på den här typen av problem- vi behöver inte hala fram giljotinen varje gång.

 4. Eftersom de har införskaffat slotten genom våld och hot om våld så är det väl tveksamt om man kan räkna slotten som kungafamiljens eller statens legitima egendom, om man inte ser det som att de homesteadar Drottningholm mfl egendomar genom att bo där eller bruka dem då. Men även om de inte har någon legitim egendom att sälja så kan de väl fortsätta att sälja sin kungliga glans till invigningar osv. Det skulle inte gå någon nöd på dem i ett fritt samhälle.

 5. En viktig konsekvens av att vi har monarki istället för republik, är att svenskar aldrig röstar på någon politiker direkt, utan alltid bara på partier, som ju själva skriver sina kandidatlistor. En mycket liten krets utser ledaren även för våra största partier, se sossarna som aktuellt exempel. Däri ligger orsaken till att monarkin bevaras, den skyddar politikerna mot folkligt inflytande över vem som sitter vid statsrodret. Valen justerar bara fördelningen av det breda röstboskapet mellan partierna i Riksdagen, och är relativt oviktiga, inte minst för partiledningarna.

  I USA röstar man alltid på en person och det krävs alltid en majoritet (eller flest) av rösterna för att denne ska bli vald. I Sverige utses partiinternt i förväg vilka som med all säkerhet kommer att bli invalda i Riksdagen oavsett valutgång, och majoriteter formas bara i efterhand. Man kan säga att vi har en indirekt representativ demokrati i Sverige som bara kan påverka den minst inflytelserika halvan av riksdagsledamöterna, de som riskerar att röstas bort om det skulle gå extremt dåligt för deras parti i ett val. Vidare är all makt koncentrerad till Riksdagen: lagstiftande, exekutiv och även stort inflytande över dömande makt via Riksdagen som grundlagsdomstol och via partiernas nämndemannautnämningar. Det finns ingen maktdelning i Sverige. Vi är en totalitär indirekt representativ demokrati.

  Monarkin har en politisk betydelse i termer för vad den finns istället för, alltså en direktvald exekutiv makt skild från den lagstiftande.

 6. @lasse

  Det är lätt att se hur kungahuset historiskt lyckats komma över sin egendom på orättfärdig väg men svårare att se idag vem som skulle kompenseras för det idag..

  @björn
  Intressant observation

 7. Christian:
  Frågan om vilken rätt kungafamiljen har till de kungliga egendomarna är ganska intressant faktiskt, när jag tänker efter. Dagens kungafamilj är ju moraliskt ”rena” på så vis att de inte har tagit del i besluten. Det är ju en tredje part (riksdagen) som har bestämt att kungafamiljen ska få en massa saker, inte de själva (de får ju inte ens yttra sig).

  Så vilka idag levande människor kan göra starkast anspråk på de kungliga slotten? Två grupper kan tänkas göra legitima anspråk: skattebetalarna eftersom de har betalat; och kungafamiljen eftersom de brukar slotten.

  Jag kan tänka mig att medlemmarna i kungafamiljen skulle få behålla sina lägenheter eller sovrum på slottet vid en eventuell privatisering av hovet, men att det mesta annat skulle tillfalla ett nybildat aktiebolag som allmänheten skulle få andelar i baserat på hur många kronor skatt de betalat genom åren.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *