Godhet genom tvång

På Dagens Juridik skriver Christian Carlsson, andre vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet och juridikstuderande, att Sverige behöver en civilkuragelag. I artikeln sågas Olle Abrahamssons handlingspliktsutredning från mars 2011 i vilken han avrådde från införandet av nu krävda lagstiftning. Som skäl för sin sågning lyfter Christian Carlsson fram att det tvärtemot Olle Abrahamssons uppfattning finns ett praktiskt behov av aktuell lagstiftning, att en civilkuragelagstiftning skulle påverka folk som annars är obenägna att hjälpa andra i positiv (dvs. göra dem mer benägna att hjälpa andra i nödsituation) riktning samt att, då all lagstiftning är grundad på moral, en underlåtenhet att lagstifta om skyldighet att hjälpa andra utgör ett ställningstagande för motsatsen, dvs. att vi inte har en skyldighet och ett ansvar att hjälpa andra.

Läs hela artikeln av Christian Hägglund.

3 reaktioner på ”Godhet genom tvång”

  1. Bra artikel. Kanske ett passande citat:

    ”Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive. It would be better to live under robber barons than under omnipotent moral busybodies. The robber baron’s cruelty may sometimes sleep, his cupidity may at some point be satiated; but those who torment us for our own good will torment us without end for they do so with the approval of their own conscience.” – C.S. Lewis

    Vi lever i ett samhälle av fanatiker som tror de vet bättre än andra, som tror de är moraliskt högre stående varleser.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *