Finansiella massförstörelsevapen

Det som antagligen kommer bli den tändande gnistan för det finansiella systemets härdsmälta är finansiella derivat, eller som Warren Buffet kallade dem: finansiella massförstörelsevapen. Detta är en mycket lönsam verksamhet för världens storbanker. Så länge allt fungerar…

Ett finansiellt derivat är ett finansiellt instrument som får sitt värde av förändringar i en annan, så kallad underliggande tillgång. De vanligaste underliggande tillgångarna är aktier, obligationer, råvaror och valutor. Ursprungligen utvecklades finansiella derivat för att säkra (hedga) priser i underliggande tillgångar.

Till exempel kan ett bageri säkra det underliggande framtida priset på vete genom veteterminer. Om vetepriset ökar så ökar värdet på terminen i motsvarande storlek och det hela blir neutralt för bageriet. Om vetepriset istället går ner kommer värdet på terminen sjunka i motsvarande grad och bageriet får inte nytta av prisnedgången. I andra ändan av terminen står en spekulant som tar den omvända risken.

Men egentligen behöver man inte bagaren i ena endan av kontraktet. Du kan lika gärna ställa två spekulanter mot varandra, en spekulant på vardera sidan, vilka inte har det minsta intresse av fysiskt vete. Då har man fått en typ av lotteriverksamhet. Detta är naturligtvis helt OK i en fri värld, då spekulanterna riskerar sina egna pengar. I en ofri värld, sådan som vi har nu, där spekulanterna satsar folkets tvångsinsatta pensionspengar, där de kan låna statliga papperspengar löjligt billigt för att spekulera med enorm utväxling, och där de vet att staten kommer att lösa ut dem när det går fel, i en sådan värld riskerar man att saker och ting spårar ur.

Mycket riktigt har derivatmarknaderna därför växt ut över alla rimliga bräddar. Precis som alla perversa ekonomiska fenomen har detta alltså skett på grund av världens regeringars benägna bistånd och skydd. Detta utgör nu en ENORM risk för det finansiella systemet. Det är inte så svårt att förstå. Betrakta några fakta:

Världens samlade…

– BNP är 65 biljoner dollar (= 65 amerikanska trillion)

– börsvärde är 36 biljoner dollar

– obligationer är 72 biljoner dollar

Derivatmarknadernas samlade nominella värde är … 1.400 biljoner dollar!

(1 biljon = 1.000.000.000.000 = 1 amerikansk trillion; se Wikipedia: Mycket stora tal)

Alltså är derivatmarknadernas värde 40 gånger världens aktiemarknad, 10 gånger världens aktier och obligationer tillsammans, och 23 gånger värdet av världens samlade årsproduktion.

En stor del av underliggande tillgångar är statsskulder. Till exempel Grekisk statsskuld. Om detta smäller kan det få så stora återverkningar att inga regeringar i världen kan lösa ut det.

Sök skydd.

2 reaktioner på ”Finansiella massförstörelsevapen”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *